Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geometry and Computer Graphics
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-102-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Franczyk Anna (franczyk@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia OS1A_K02, OS1A_K01 Test,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych OS1A_U05 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy geometrii wykreślnej OS1A_W07 Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania OS1A_W03 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy geometrii wykreślnej + - + - - - - - - - +
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania + - + - - - - - - - +
Module content
Lectures:

 1. Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
 2. Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
  odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
 3. Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
 4. Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
 5. Podstawy programu AutoCAD. Rysowanie obiektów, ich właściwości.
 6. Rysowanie linii, okręgów, łuków.
 7. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i
  skoku, granice siatki.
 8. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie
  kątów i odległości.
 9. Podstawowa edycja obiektów. Wymazywanie, wydłużanie
  i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów.

Laboratory classes:

 1. Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
 2. Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
  odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
 3. Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
 4. Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
 5. Podstawy programu AutoCAD. Rysowanie obiektów, ich właściwości.
 6. Rysowanie linii, okręgów, łuków.
 7. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i
  skoku, granice siatki.
 8. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie
  kątów i odległości.
 9. Podstawowa edycja obiektów. Wymazywanie, wydłużanie
  i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów.

E-learning:

 1. Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
 2. Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
  odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
 3. Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
 4. Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
 5. Podstawy programu AutoCAD. Rysowanie obiektów, ich właściwości.
 6. Rysowanie linii, okręgów, łuków.
 7. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i
  skoku, granice siatki.
 8. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie
  kątów i odległości.
 9. Podstawowa edycja obiektów. Wymazywanie, wydłużanie
  i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 23 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia. Ocena z zaliczenia: 80% kolokwium+20%realizacja projektów na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza matematyczna i informatyczna ze szkoły średniej i gimnazjum

Recommended literature and teaching resources:
 • R. Kaczyński, J. A. Nowakowski, E. Sajewicz, Grafika inżynierska. Cz. 1, Geometria wykreślna – ćwiczenia projektowe, Politechnika Białostocka 2001r.
 • Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r.
 • Pikoń A. AutoCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Adrian Kopeć, Justyna Bała, Anna Pięta, WebGL based Visualisation and Analysis of Stratigraphic Data for the Purposes of the Mining Industry, Procedia Computer Science, Volume 51, 2015, Pages 2869-2877

Additional information:

None