Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Information technology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-105-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dwornik Maciej (dwornik@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie wykonać zamiany systemów liczbowych oraz podstawowych operacji algebraicznych OS1A_U01, OS1A_U05 Activity during classes,
Test
M_U002 Korzystać z edytora tekstu w celu sformatowania lub napisania dokumentu tekstowego OS1A_U11 Activity during classes,
Test
M_U003 Wykonać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym z udziałem formuł i makr OS1A_U05, OS1A_U09 Activity during classes,
Test
M_U004 Zaprojektować relacyjną bazę danych OS1A_U15 Activity during classes,
Test
M_U005 elementy z baz danych, arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, Internetu OS1A_U15, OS1A_U03 Activity during classes,
Test
M_U006 Umie narysować obiekt, lub zmodyfikować zdjęcie w programie do grafiki rastrowej OS1A_U15 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Definiuje pojęcia: informacja, technologia informacyjna, nośnik informacji, Internet, systemy operacyjne OS1A_W03, OS1A_W16 Test
M_W002 Tłumaczy rolę systemów IT w życiu codziennym OS1A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie wykonać zamiany systemów liczbowych oraz podstawowych operacji algebraicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Korzystać z edytora tekstu w celu sformatowania lub napisania dokumentu tekstowego - - + - - - - - - - -
M_U003 Wykonać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym z udziałem formuł i makr - - + - - - - - - - -
M_U004 Zaprojektować relacyjną bazę danych - - + - - - - - - - -
M_U005 elementy z baz danych, arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, Internetu - - + - - - - - - - -
M_U006 Umie narysować obiekt, lub zmodyfikować zdjęcie w programie do grafiki rastrowej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje pojęcia: informacja, technologia informacyjna, nośnik informacji, Internet, systemy operacyjne + - - - - - - - - - -
M_W002 Tłumaczy rolę systemów IT w życiu codziennym + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1) Edycja tekstu
a) WYSIWYG vs LaTeX
b) Budowa strony (paginy, marginesy, stopka i nagłówek, kolumny)
c) style, zasada działania
d) bibliografia i cytowanie, rodzaje i przykłady
e) przypisy, podpisy, indeksy, spisy
f) wstawki
g) sekcje, podziały, korespondencja seryjna
h) recenzja

2) Arkusze kalkulacyjne
a) Co to jest, rodzaje
b) adresowanie
c) formuły, stosowanie, przykłady
d) operacje warunkowe
e) wykresy, rodzaje i zastosowanie
f) proste przetwarzanie danych i operacje statystyczne

3) Zaawansowane przetwarzanie danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego
a) filtracja danych (liniowa i nieliniowa)
b) krzywa regresji, testy statystyczne
c) modele matematyczne
d) VBA

4) Grafika komputerowa
a) grafika wektorowa i rastrowa
b) przestrzenie barw
c) metody kompresji
d) rodzaje formatów i programów

5) Narzędzia informatyczne
a) kompresja danych
b) bazy danych (idea)
c) ftp, ssh, http,
d) ASCII, systemy liczbowe
e) prezentacje multimedialne

Laboratory classes:

1) Edytor tekstu (2h) – wprowadzenie do formatowania dokumentów
2) Edytor tekstu (2h) – projekt
3) Arkusz kalkulacyjny (2h) – wprowadzenie
4) Arkusz kalkulacyjny (2h) – operacje matematyczne
5-6) Arkusz kalkulacyjny (4h) – przetwarzanie danych
7) Arkusz kalkulacyjny (2h) – projekt
8) Tworzenie relacyjnych baz danych
9-10) Relacyjne bazy danych: raporty i kwerendy (4h)
11) Bazy danych – Projekt (2h)
12) Prezentacje multimedialne – wprowadzenie (2h)
13) Prezentacje – Projekt (2h)
14) Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.
Dopuszczalne są dwa terminy poprawkowe, w trakcie trwania sesji.
Pozostałe informacje dotyczące prowadzenia i zaliczenia przedmiotu podane są na pierwszych zajęciach przez prowadzącego ćwiczenia oraz na stronie www przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Jaronicki Adam, 2010, ABC MS Office 2010PL, Helion
Mendrala Danuta, Szeliga Marci, 2010, Access 2010PL, Helion
Strony www podane w trakcie wykładów i ćwiczeń

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Chuchro, M., Dwornik, M. (2011) 2D graphical analysis of wastewater influent capacity time series. WASAT, 77, pp.391-394

Bukowska-Belniak, B., Dwornik, M., Leśniak, A. (2013) Porównanie metod redukcji szumu dla środowiskowych obrazów termograficznych. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 59(9), pp.994-997

Pięta, A., Dwornik, M. (2012) Parallel implementation of ray tracing procedure in anisotropic medium. TASK Quarterly, 16(1), pp. 135-143

Additional information:

None