Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matematyka II
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-201-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pasicki Lech (pasicki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Pasicki Lech (pasicki@agh.edu.pl)
mgr Szlachtowska Ewa (szlachto@wms.mat.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi obliczyć całki typowych funkcji. Wie jakie są zastosowania i potrafi dokonać obliczeń. OS1A_U01 Examination,
Test,
Oral answer
M_U002 Potrafi użyć właściwego kryterium do analizy zbieżności szeregu. OS1A_U01 Examination,
Test,
Oral answer
M_U003 Umie obliczać wyznaczniki i rozwiązywać układy równań. OS1A_U01 Examination,
Test,
Oral answer
M_U004 Umie wykonywać działania na wektroach i rozumie ich sens. Potrafi posługiwać się równaniami liniowymi w geometrii. OS1A_U01 Examination,
Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Zna pojęcie funkcji pierwotnej i metody wyznaczania całki nieoznaczonej. Zna pojęcie całki oznaczonej, niewłaściwej, metody obliczania i zastosowania geometryczne. OS1A_W07 Examination,
Test,
Oral answer
M_W002 Zna pojęcie szeregu liczbowego i kryteria zbieżności. OS1A_W07 Examination,
Test,
Oral answer
M_W003 Zna pojęcie macierzy, działania na macierzach, rząd, wyznaczniki, zastosowania do układów równań liniowych. OS1A_W07 Examination,
Test,
Oral answer
M_W004 Zna działania na wektorach w przestrzeni trójwymiarowej, równania płaszczyzny, prostej i zależności między nimi. OS1A_W07 Examination,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi obliczyć całki typowych funkcji. Wie jakie są zastosowania i potrafi dokonać obliczeń. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi użyć właściwego kryterium do analizy zbieżności szeregu. + + - - - - - - - - -
M_U003 Umie obliczać wyznaczniki i rozwiązywać układy równań. + + - - - - - - - - -
M_U004 Umie wykonywać działania na wektroach i rozumie ich sens. Potrafi posługiwać się równaniami liniowymi w geometrii. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna pojęcie funkcji pierwotnej i metody wyznaczania całki nieoznaczonej. Zna pojęcie całki oznaczonej, niewłaściwej, metody obliczania i zastosowania geometryczne. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna pojęcie szeregu liczbowego i kryteria zbieżności. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna pojęcie macierzy, działania na macierzach, rząd, wyznaczniki, zastosowania do układów równań liniowych. + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna działania na wektorach w przestrzeni trójwymiarowej, równania płaszczyzny, prostej i zależności między nimi. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY

1. Funkcja pierwotna, całka, wzory podstawowe – 2 godz.
2. Ogólne metody całkowania. – 2 godz.
3. Całki z funkcji wymiernych, trygonometrycznych, niewymiernych. – 8 godz.
4. Całka oznaczona, całki niewłaściwe, zastosowania. – 4 godz.
5. Szeregi liczbowe, kryteria zbieżnościi.– 4 godz.
6. Macierze, działania na macierzach, rząd macierzy, układy równań, wyznaczniki, macierz odwrotna – 6 godz.
7. Geometria analityczna: iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany, równania płaszczyzny i prostej, wzajemne położenie – 4 godz.

Auditorium classes:

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

Rozwiązywanie zadań rachunkowych i prostych problemów dedukcyjnych związanych z tematyką wykładów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 32 h
Participation in lectures 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ocen z egzaminu (E) i zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (A):
OK = ( E + A)/2.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Żakowski, W. Kołodziej, T. Trajdos, „Matematyka, seria podręczniki akademickie – eit”, 4 tomy, WNT, Warszawa 1995.
2. W. Stankiewicz, „Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych”, część IB, PWN, Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None