Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologia regionalna z elementami geologii historycznej
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-203-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek (mkrapiec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Zna i potrafi scharakteryzować poszczególne jednostki geologiczne Polski, potrafi odnieść ich genezę do wydarzeń geologicznych w adekwatnych interwałach czasowych OS1A_U02, OS1A_U09, OS1A_W01 Test
M_U003 Zna i potrafi scharakteryzować pozycję Polski na tle budowy geologicznej kontynentu europejskiego OS1A_U02, OS1A_U03, OS1A_W01 Test
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geochronologii, korelacji, stratygrafii, zna tabelę geochronologiczną i podstawy jej konstrukcji OS1A_W01 Test
M_W002 Zna podstawową terminologię związaną z tektoniką i stratygrafią formacji geologicznych OS1A_W01 Test
M_W003 Zna rozmieszczenie kontynentów, oceanów w czasie geologicznym, potrafi opisać przebieg orogenez OS1A_W01 Test
M_W004 Zna historię życia organicznego na Ziemi, potrafi scharakteryzować poszczególne etapy rozwoju życia OS1A_W01 Test
M_W005 Zna mechanizmy oraz przyczyny największych wymierań w fanerozoiku OS1A_W01 Test
M_W006 Potrafi scharakteryzować biofacje i związek rozwoju organizmów z powstawaniem skał OS1A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Zna i potrafi scharakteryzować poszczególne jednostki geologiczne Polski, potrafi odnieść ich genezę do wydarzeń geologicznych w adekwatnych interwałach czasowych + + - - - - - - - - -
M_U003 Zna i potrafi scharakteryzować pozycję Polski na tle budowy geologicznej kontynentu europejskiego + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geochronologii, korelacji, stratygrafii, zna tabelę geochronologiczną i podstawy jej konstrukcji + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową terminologię związaną z tektoniką i stratygrafią formacji geologicznych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna rozmieszczenie kontynentów, oceanów w czasie geologicznym, potrafi opisać przebieg orogenez + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna historię życia organicznego na Ziemi, potrafi scharakteryzować poszczególne etapy rozwoju życia + + - - - - - - - - -
M_W005 Zna mechanizmy oraz przyczyny największych wymierań w fanerozoiku + - - - - - - - - - -
M_W006 Potrafi scharakteryzować biofacje i związek rozwoju organizmów z powstawaniem skał + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawy geochronologii, stratygrafii, korelacji – podstawowe pojęcia i metodologia badawcza (1h)
2. Podstawy regionizacji struktur geologicznych – podstawowe pojęcia (1h)
3. Polska na tle struktury geologicznej Europy i podział Polski na regiony geologiczne (2h)
5. Powstanie układu słonecznego, Ziemi i najwcześniejsze etapy historii Ziemi (1h)
6. Charakterystyka wydarzeń geologicznych, sytuacji paleogeograficznej, orogenez i klimatu w poszczególnych interwałach czasowych od archaiku po czwartorzęd (7h)
7. Rozwój świata organicznego, powstanie życia na ziemi, ewolucja świata organicznego i wielkie wymierania w powiązaniu z ewolucją paleoklimatu (3h)

Auditorium classes:

1. Geochronologia, stratygrafia, korelacja – podstawowe pojęcia i metodologia badawcza, ćwiczenie (2h)
2. Tabela stratygraficzna(2h)
3. Podział Polski na regiony geologiczne (1h)
4. Charakterystyka poszczególnych regionów geologicznych Polski (7h)
5. Rozwój świata organicznego, organizmy przewodnie dla er i okresów (3h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika ze średniej ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej i wykładowej.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii, biologii, geografii.

Recommended literature and teaching resources:

• Mizerski W. & Orłowski S., 2002. Geologia historyczna dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Książkiewicz m. et al.,, 1965. Zarys geologii Polski. Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa.
• Sokołowski J., 1990. Geologia regionalna i złożowa. Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa.
• Mizerski w., 2002. Geologia Polski dla geografów. Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa.
• Stupnicka E., 2007. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa.
• Mizerski w., 2009. Geologia Polski. PWN.
• Orłowski S. & Szulczewski M. 1990. Geologia historyczna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
• Orłowski S. (ed.), 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
• Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Van Andel T. H., 1997. Nowe spojrzenie na starą planetę. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Dzik J., 1992. Dzieje Życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Gould J. S., 2007. Dzieje Życia na Ziemi. Świat Książki.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

L. Starkel, D. Michczyńska, M. Krąpiec, W. Margielewski, D. Nalepka, A. Pazdur (2013) – Progress in the Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. Geochronometria, 40(1), 1–21.
L. Starkel, Gębica P., Budek A., Krąpiec M., Jacyšyn A., Kalinovyč N. (2009) – Evolution of the lower section of the Strvyaž river valley during the Holocene (foreland of the eastern Carpathians). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43: 5-37.

Additional information:

None