Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka I
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-301-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny OS1A_K05 Activity during classes,
Examination,
Test
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i racjonalny OS1A_K08
Skills
M_U001 Student zna podstawowe terminy i prawa fizyki stosowane do opisu zjawisk fizycznych w zakresie tzw. fizyki klasycznej i mechaniki relatywistycznej, potrafi rozwiązywać proste zadania dotyczące wyżej wymienionej tematyki. OS1A_U05 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę obejmującą podstawy mechaniki klasycznej i relatywistycznej, mechaniki płynów, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu potrzebną do zrozumienia, opisu i analizy zjawisk fizycznych występujących w środowisku oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu wybranych zagadnień ochrony środowiska OS1A_W08 Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i racjonalny - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student zna podstawowe terminy i prawa fizyki stosowane do opisu zjawisk fizycznych w zakresie tzw. fizyki klasycznej i mechaniki relatywistycznej, potrafi rozwiązywać proste zadania dotyczące wyżej wymienionej tematyki. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę obejmującą podstawy mechaniki klasycznej i relatywistycznej, mechaniki płynów, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu potrzebną do zrozumienia, opisu i analizy zjawisk fizycznych występujących w środowisku oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu wybranych zagadnień ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Mechanika
• Kinetyka punktu materialnego
• Dynamika punktu materialnego
• Siły tarcia
• Praca i energia
• Zasada zachowania energii i pędu
• Ruch obrotowy
• Ruch harmoniczny prosty i tłumiony
• Grawitacja i prawa Keplera
• Ruch falowy
• Fale dźwiękowe

Auditorium classes:

1. Mechanika
Rozwiązywanie problemów i zadań z zakresu:
• Wektory i analiza wektorowa
• Ruch postępowy
• Tarcie
• Energia kinetyczna i potencjalna
• Zasada zachowania energii
• Zasada zachowania pędu
• Ruch obrotowy
• Ruch harmoniczny
• Grawitacja i prawa Keplera

Student:
- ma podstawową wiedzę i znajomość algebry potrzebną do rozwiązywania podstawowych zadań z mechaniki klasycznej
- zna podstawowe prawa i zasady mechaniki klasycznej dotyczące ruchu postępowego, obrotowego i harmonicznego
- zna prawo powszechnego ciążenia i prawa Keplera i potrafi na ich podstawie rozwiązywać problemy adekwatne do mechaniki ciał niebieskich np. obliczy masę Ziemi lub innej planety.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 34 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń rachunkowych © obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów na ćwiczeniach przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) OK = 0.6 E + 0.4 C, gdzie E – ocena z egzaminu

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń rachunkowych.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw algebry liniowej (operacje na wektorach)
• Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym

Recommended literature and teaching resources:

1 D. Holiday, R. Resnick, Fizyka t. 1, PWN, Warszawa, 1999
2 I. W. Sawieliew, Wykłady z Fizyki 1, PWN, Warszawa, 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowy. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru skutkują brakiem zaliczenia.