Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field practice of sozological mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-412-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Olchowy Piotr (piotrolch@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować je i opisać OS1A_U01, OS1A_U04, OS1A_U16, OS1A_U06 Project,
Report
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych OS1A_U01, OS1A_U04, OS1A_U06 Project
M_U003 Na podstawie zebranych obserwacji potrafi stworzyć mapę geologiczną i geosozologiczną badanego terenu oraz opracować objaśnienia do niej OS1A_U11, OS1A_U04, OS1A_U09, OS1A_U03, OS1A_U16, OS1A_U18 Project,
Report
M_U004 Potrafi zaplanować prace kartograficzne uwzględniając odpowiednie ramy czasowe, zasady bezpieczeństwa pracy w terenie i pozatechniczne skutki tej działalności OS1A_U22, OS1A_U11, OS1A_U09, OS1A_U16, OS1A_U21, OS1A_U18 Project,
Report
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania OS1A_W02, OS1A_W01 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować je i opisać - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych - - - - - - - - - - -
M_U003 Na podstawie zebranych obserwacji potrafi stworzyć mapę geologiczną i geosozologiczną badanego terenu oraz opracować objaśnienia do niej - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaplanować prace kartograficzne uwzględniając odpowiednie ramy czasowe, zasady bezpieczeństwa pracy w terenie i pozatechniczne skutki tej działalności - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 56 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6*ocena projektu + 0,2 * ocena pracy w terenie + 0,2* ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Uczęszczanie na zajęcia z przedmiotu Kartografia
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

1. Pasławski J. (red.), 2006 – Wprowadzenie do kartografii i topografii
2. Instrukcja wykonywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000
3. Instrukcja wykonywania Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None