Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applied mineralogy
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-521-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
dr inż. Marszałek Mariola (mmarszal@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Matusik Jakub (jmatusik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pawlikowski Maciej (mpawlik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności dla gospodarki narodowej szerokiego współdziałania nauk o Ziemi z przemysłem, medycyną, biologią i naukami humanistycznymi. OS1A_K09 Oral answer
Skills
M_U001 Rozumie i potrafi posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim OS1A_U14 Oral answer
M_U002 Umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych OS1A_U03, OS1A_U02 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o środowisku z naukami humanistycznymi i medycznymi OS1A_W07 Activity during classes
M_W002 Posiada umiejętność wybrania stosownej metody analitycznej do przykładowych aplikacji w innych dziedzinach nauki i przemysłu OS1A_W13 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności dla gospodarki narodowej szerokiego współdziałania nauk o Ziemi z przemysłem, medycyną, biologią i naukami humanistycznymi. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Rozumie i potrafi posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o środowisku z naukami humanistycznymi i medycznymi + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada umiejętność wybrania stosownej metody analitycznej do przykładowych aplikacji w innych dziedzinach nauki i przemysłu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Minerals and medicine (4h). Petroarcheology. Mineralogical and geochemical analyses
of artifacts (4h). Mineralogy and geochemistry of ancient paints and paintings (4h).
Mineral synthesis (2h). Mineral engineering, modification of mineral properties,
application of mineral catalysts in chemical engineering (4h). Application of
mineralogical methods in the industry (2h). Geomicrobiology and microbially-aided
hydrometallurgy (4h). Application of mineralogical methods in the exploration of polar
regions on Spitsbergen (2h). Environmental mineralogy (2h). Aeromineralogy. Stones
in the architecture and environmental pollution (2h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1,0 oceny z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

•Znajomość j.angielskiego
•Znajomość podstaw chemii i geochemii

Recommended literature and teaching resources:

Blicharski M. 1995. Wstęp do Inżynierii Materiałowej, Wyd. AGH, Kraków.
Pawlikowski M., 1995. Sekrety mineralizacji tkanek. Wyd. PAN Kraków
Kurt Konhauser (2007) Introduction to Geomicrobiology.
Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., 2000. Przygotowanie próbek środowiskowych do
analizy. WNT, Warszawa.
Z. Sarbak, 2005, Metody instrumentalne w badaniach adsorbentów i katalizatorów, Wydawnictwo
Naukowe UAM.
Marszałek M., 1994 – Mineralogiczno-petrograficzne metody badań podatności na niszczenie zabytkowej
architektury kamiennej. Ochrona Zabytków 3-4, 281-288
M. Kacperski, 2003 – Nanokompozyty polimerowe cz. II. Nanokompozyty na podstawie polimerów
termoplastycznych i krzemianów warstwowych. Polimery, 48, 85-90.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Prezentacje do zajęć i instrukcje do projektów dostępne na stronie internetowej przedmiotu
udostępnianej przez prowadzącego w trakcie semestru.
Przedmiot zaliczany jest w jednym terminie na zakończenie semestru na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i sprawozdań/projektów złożonych w przewidzianym czasie.