Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Waste Management
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-522-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jarosz-Krzemińska Elżbieta (elzbietajarosz@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jarosz-Krzemińska Elżbieta (elzbietajarosz@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie OS1A_U08, OS1A_U01, OS1A_U02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się fachowym językiem angielskim w zakresie gospodarki odpadami OS1A_U02, OS1A_U03 Test,
Oral answer,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie polskich i europejskich aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami OS1A_W11, OS1A_W02 Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie organizacji gospodarki odpadami komunalnymi OS1A_W10, OS1A_W02 Test,
Scientific paper
M_W003 Student ma wiedze w zakresie bezpiecznego składowania odpadów komunalnych. OS1A_W24, OS1A_W11, OS1A_W21, OS1A_W02, OS1A_W01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Scientific paper
M_W004 Student ma znajomość i pełne zrozumienie pojęcia recyklingu odpadów, cyklu życia produktów, ekologicznych i ekonomicznych aspektów recyklingu OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02 Test,
Scientific paper
M_W005 Student ma wiedzę w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, radioaktywnymi oraz gospodarki e-odpadami OS1A_W24, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się fachowym językiem angielskim w zakresie gospodarki odpadami - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie polskich i europejskich aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie organizacji gospodarki odpadami komunalnymi + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedze w zakresie bezpiecznego składowania odpadów komunalnych. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma znajomość i pełne zrozumienie pojęcia recyklingu odpadów, cyklu życia produktów, ekologicznych i ekonomicznych aspektów recyklingu + + - - - - - - - - -
M_W005 Student ma wiedzę w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, radioaktywnymi oraz gospodarki e-odpadami + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Waste definition. Basic concepts of waste management. Types of waste.
2. Municipal solid waste management.
3. Landfilling. Site selection. Leachate collection and treatment. Construction and operation of sanitary landfill. Landfill gas.
4. Recyckling.
5. Hazardous waste management.
6. Radioactive waste management.
7. E-waste management

Auditorium classes:

Students will be required to prepare and present project on a solid and hazardous waste management topics. The purpose of this project is to provide a forum for an open discussion session.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Completion of a project 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada średniej ważonej ocen z kolokwium (55%) oraz projektu i aktywności na zajęciach (45%).

Prerequisites and additional requirements:

znajomość języka angielskiego w zakresie komunikatywnym, znajomość podstaw ochrony środowiska

Recommended literature and teaching resources:

LaGrega M., Buckingham P.L., Evans J.C. (2010) Hazardous waste management
Williams Paul T. (2005) Waste treatment and disposal

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

2 terminy zaliczenia