Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer Engineering Graphics 3D (CAD)
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-606-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K004 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia OS1A_K02, OS1A_K01 Test,
Project
Skills
M_U003 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do modelowania 3D OS1A_U05 Project
Knowledge
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrii i wykreślnej OS1A_W07 Test
M_W002 Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania OS1A_W03 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K004 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Skills
M_U003 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do modelowania 3D - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrii i wykreślnej + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. AutoCAD – dostosowanie interfejsu użytkownika. Sposoby komunikacji użytkownika z programem.
 2. Przestrzeń rysunkowa, konfiguracja przestrzeni rysunkowej. # Obiekty rysunkowe AutoCADa. Cechy obiektów. Modyfikacja obiektów.
 3. Podstawowe operacje edycyjne. Operacje na plikach.
 4. Zarządzanie warstwami. Tworzenie i filtrowanie warstw. Kreskowanie, wypełnianie obszarów.
 5. Tworzenie regionów, Operacje boolowskie (suma, różnica, iloczyn). Obliczenia pola powierzchni i obwodu obiektów 2D. # Grupowanie obiektów przy wykorzystaniu polecenia blok. Tworzenie i zapisywanie bloków. Wstawianie bloków.
 6. Podstawy modelowania w przestrzeni trójwymiarowej. Predefiniowane obiekty 3D. Modyfikacja obiektów 3D. Operacje logiczne na bryłach. Przenikanie brył. Przekroje.
 7. Modelowanie powierzchni 3D
 8. Przetwarzanie siatek 3D – metody filtracji, wygładzania, rejestracja i scalanie siatek
 9. Budowa modelu 3D – uzupełnianie siatek

Laboratory classes:

 1. AutoCAD – dostosowanie interfejsu użytkownika. Sposoby komunikacji użytkownika z programem.
 2. Przestrzeń rysunkowa, konfiguracja przestrzeni rysunkowej. # Obiekty rysunkowe AutoCADa. Cechy obiektów. Modyfikacja obiektów.
 3. Podstawowe operacje edycyjne. Operacje na plikach.
 4. Zarządzanie warstwami. Tworzenie i filtrowanie warstw. Kreskowanie, wypełnianie obszarów.
 5. Tworzenie regionów, Operacje boolowskie (suma, różnica, iloczyn). Obliczenia pola powierzchni i obwodu obiektów 2D. # Grupowanie obiektów przy wykorzystaniu polecenia blok. Tworzenie i zapisywanie bloków. Wstawianie bloków.
 6. Podstawy modelowania w przestrzeni trójwymiarowej. Predefiniowane obiekty 3D. Modyfikacja obiektów 3D. Operacje logiczne na bryłach. Przenikanie brył. Przekroje.
 7. Modelowanie powierzchni 3D
 8. Przetwarzanie siatek 3D – metody filtracji, wygładzania, rejestracja i scalanie siatek
 9. Budowa modelu 3D – uzupełnianie siatek

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 33 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza matematyczna i informatyczna, znajomość podstawowa środowiska AutoCAD

Recommended literature and teaching resources:
 1. Babiuch M AutoCAD 2000PL ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice 2000
 2. Pikoń A. AutoCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.
 3. L. Kania, Podstawy programu AutoCAD – modelowanie 3D, Helion, Częstochowa 2007
 4. J. Czepiel, AutoCAD : ćwiczenia praktyczne 3D, Gliwice 2011
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp-show.phtml?s=b1&R=0&W=0&poz=B&aut=5736&tp=0
http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/bala-justyna-05736

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.