Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental data analysis
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-615-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych OS1A_K05, OS1A_K07, OS1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych OS1A_U22, OS1A_U05 Test,
Execution of exercises
M_U002 potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów dotyczących analizy danych środowiskowych. OS1A_U22, OS1A_U01 Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych w ochronie środowiska OS1A_W02, OS1A_W03, OS1A_W12 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych + - - - - - + - - - -
M_U002 potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów dotyczących analizy danych środowiskowych. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych w ochronie środowiska + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Charakterystyka danych środowiskowych- opis probabilistyczny.
2. Aproksymacja liniowa, metoda najmniejszych kwadratów.
3. Interpolacja danych (liniowa, kwadratowa). Korekta danych.
4. Badanie okresowości danych- Analiza harmoniczna. Transformacja Fouriera.
5. Zastosowania analizy częstotliwościowej.
6. Funkcje korelacji i autokorelacji danych – zastosowania.
7. Pochodna i całka numeryczna.
8. Analizy chwilowe danych niestacjonarnych,

Practical classes:

W trakcie ćwiczeń komputerowych implementowane będą algorytmy analizy danych jedno-, dwu- i trójwymiarowych. Analizowane będą wszystkie metody omawiane w trakcie wykładów. Interpretowane będą pomiary geofizyczne, geologiczne i środowiskowe. Używane będą systemy Surfer, Voxler, ISATIS, MatLab, ArcGIS.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 81 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in practical classes 42 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50% oceny z ćwiczeń + 50% oceny z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Houlding S. W., Practical geostatistics : modeling and spatial analysis, Springer, 2000.
2. Haining, R. P. Spatial data analysis : theory and practice, Cambridge University Press, 2004.
3. Schabenberger, O., Gotway , C., A., Statistical methods for spatial data analysis. Chapman & Hall/CRC / Taylor & Francis Group, 2005.
4. Applied GIS and spatial analysis, John Stillwell, J., Graham Clarke, G., John Wiley & Sons, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None