Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zajęcia terenowe z geotechniki środowiska i ochrony wód
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-617-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wykonać pomiar przepływu cieków powierzchniowych i wydajności źródeł (praca grupowa) OS1A_U04 Report
M_U002 Potrafi wykonać powierzchniowe zdjęcie hydrogeologiczne z inwentaryzacją aktywnych i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń (praca grupowa) OS1A_U04 Report
M_U003 Potrafi samodzielnie wykonać interpretację pomiarów hydrogeologicznych i opracować mapę hydrogeologiczną OS1A_U04 Report
M_U004 Potrafi wykonać oznaczenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych metodami terenowymi OS1A_U04 Report
M_U005 Potrafi dokonać interpretacji próbnego pompowania w warunkach ustalonych i nieustalonych OS1A_U09 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wykonać pomiar przepływu cieków powierzchniowych i wydajności źródeł (praca grupowa) - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać powierzchniowe zdjęcie hydrogeologiczne z inwentaryzacją aktywnych i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń (praca grupowa) - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie wykonać interpretację pomiarów hydrogeologicznych i opracować mapę hydrogeologiczną - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać oznaczenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych metodami terenowymi - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać interpretacji próbnego pompowania w warunkach ustalonych i nieustalonych - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in fieldworks 40 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena sprawozdania z zajęć

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot „Hydrogeologia” lub równoważny

Recommended literature and teaching resources:

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z. (1993): Hydrometria. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.
Dąbrowski S., Przybyłek J. (2005) Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Witczak S., Adamczyk A. (1995) Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak