Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Internet Technology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-622-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Mirek Katarzyna (kmirek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych OS1A_K02, OS1A_K01 Execution of a project,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować aplikację internetową w oparciu o odpowiednio dobraną platformę programistyczną OS1A_U13, OS1A_U03 Execution of a project
M_U002 Student potrafi dobierać środowisko programistyczne do konkretnego zadania OS1A_U13, OS1A_U03 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student objaśnia i opisuje architekturę WWW OS1A_W03 Test
M_W002 Student posiada wiedzę o ustawach związanych z prawem autorskim i świadczeniem usług drogą elektroniczną OS1A_W16 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Student charakteryzuje różne platformy programistyczne i różnice między nimi OS1A_W18, OS1A_W03 Test,
Execution of exercises
M_W004 Student wie jakie narzędzia programistyczne wykorzystać przy tworzeniu makiety i prototypu strony WWW OS1A_W18, OS1A_W03 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować aplikację internetową w oparciu o odpowiednio dobraną platformę programistyczną + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobierać środowisko programistyczne do konkretnego zadania + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student objaśnia i opisuje architekturę WWW + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o ustawach związanych z prawem autorskim i świadczeniem usług drogą elektroniczną + - - - - - - - - - -
M_W003 Student charakteryzuje różne platformy programistyczne i różnice między nimi + - + - - - - - - - -
M_W004 Student wie jakie narzędzia programistyczne wykorzystać przy tworzeniu makiety i prototypu strony WWW + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Architektura WWW.
2. Język HTML.
3. Kaskadowe arkusze stylów.
4. Formularze.
5. Język JavaScript – podstawy.
6. Język JavaScript – zdarzenia.
7. Język JavaScript – DOM.
8. Język JavaScript – formularze.
9. Strony responsywne.
10. Etapy projektowania stron internetowych.
11. Prawa autorskie w sieci.

Laboratory classes:

1. Konstrukcja prostej strony internetowej w oparciu o HTML.
2. CSS – tworzenie tła.
3. CSS – warstwy.
4. CSS – klasy i identyfikatory.
5. CSS – pozycjonowanie.
6. CSS – tworzenie menu.
7. Projekt strony skalowalnej.
8.-10. Wykorzystanie języka JavaScript.
11.-12. Wprowadzenie do biblioteki jQuery.
13. Praca nad własnym projektem strony.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Participation in laboratory classes 42 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne informacje związane z językami programowania znajdują się na stronach dostawców programistycznych lub stronie organizacji W3C

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne na stronie Biblioteki Głównej:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/mirek-katarzyna-03494
http://bpp.agh.edu.pl/old/bpp.phtml

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.