Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe systemy pomiarowe
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-623-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania (studia wyższego stopnia, studia podyplomowe, kursy) oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych OS1A_K05, OS1A_K07, OS1A_K01 Execution of laboratory classes
M_K002 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS1A_K02, OS1A_K06 Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 posługuje się programami komputerowymi w realizacji typowych zadań inżynierii środowiska, a w tym arkuszem kalkulacyjnym, programem do analizy statystycznej, programem do akwizycji danych OS1A_U01, OS1A_U05 Execution of laboratory classes
M_U002 stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomiarów elektrycznych OS1A_U16, OS1A_U06 Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski OS1A_U16, OS1A_U06, OS1A_U04 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych, a także metody szacowania błędów pomiarów OS1A_W09 Test,
Execution of laboratory classes
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień informatyki stosowanej OS1A_W03 Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych OS1A_W03, OS1A_W07 Execution of laboratory classes
M_W004 ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie OS1A_W18, OS1A_W23 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania (studia wyższego stopnia, studia podyplomowe, kursy) oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych - - + - - - - - - - -
M_K002 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 posługuje się programami komputerowymi w realizacji typowych zadań inżynierii środowiska, a w tym arkuszem kalkulacyjnym, programem do analizy statystycznej, programem do akwizycji danych - - + - - - - - - - -
M_U002 stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomiarów elektrycznych - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawową aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz pomiarach niektórych właściwości i cech fizycznych, a także metody szacowania błędów pomiarów + - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień informatyki stosowanej + - + - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

• Budowa systemów pomiarowych,
• Zasady pomiarów różnych wielkości fizycznych i przekształcanie ich na wielkości elektryczne,
• Podstawy przetwarzania analogowo-cyfrowego,
• Przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe – kluczowe parametry,
• Interfejsy komunikacyjne w systemach pomiarowych RS232, RS 423, RS485, I2C, IEC-625
• Wykorzystanie radiowej transmisji danych w systemach pomiarowych (radiolinie, GSM)
• Budowa i działanie komputerowych systemów pomiarowych na przykładzie karty Advantech PCI-1710 i oprogramowania LabView
• Zasady wykonywania pomiarów, zabezpieczenia, separacja sygnałów, dopasowanie.

Laboratory classes:

Budowa prostego systemu pomiarowego z wykorzystaniem pakietu oprogramowania laboratoryjnego,
Symulator pomiarów z wykorzystaniem pakietu oprogramowania laboratoryjnego
Zapoznanie się z interfejsem komunikacyjnym na przykładzie RS232
akwizycja danych pomiarowych z multimetru, zapoznanie się w notacją inżynierską,
pomiar wielkości elektrycznych (prąd, napięcie) z wykorzystaniem systemu komputerowego, dobór zakresów pomiarowych,
pomiar wielkości nieelektrycznych, przekształcenie na wielkość elektryczną,
statystyczne opracowanie wyników pomiarów, szacowanie błędów pomiarowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 19 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 30% oceny z wykładu + 70% oceny z laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z fizyki, umiejętność szacowania błędów pomiarów.

Recommended literature and teaching resources:

Nawrocki W. – Komputerowe systemy pomiarowe”, wyd WKŁZ.
Parchański J. – Miernictwo elektryczne i elektroniczne
Dokumentacja karty pomiarowej „Advantech PCI-1710"
LabView User Manual

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None