Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projekt inżynierski
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-703-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Helios-Rybicka Edeltrauda (helios@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi mysleć i działać w sposób przedsiębiorczy OS1A_K08 Diploma thesis
Skills
M_U001 Umie przygotować w języku polskim dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu nauk o środowisku OS1A_U11 Diploma thesis
M_U002 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciagac wnioski OS1A_U16 Diploma thesis
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie ochrony środowiska oraz zna rozwój i metody badawcze stosowane w naukach matematyczno-przyrodniczych i naukach o środowisku OS1A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi mysleć i działać w sposób przedsiębiorczy - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Umie przygotować w języku polskim dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu nauk o środowisku - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciagac wnioski - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie ochrony środowiska oraz zna rozwój i metody badawcze stosowane w naukach matematyczno-przyrodniczych i naukach o środowisku - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Zajęcia obejmują:
- samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
- konsultacje z opiekunem
- przygotowanie i udział w egzaminie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 385 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Contact hours 15 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Completion of a project 200 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 120 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% ocena z pracy + 50% ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None