Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teledetekcja w ochronie środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-707-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. OS1A_K02, OS1A_K01 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. OS1A_U15, OS1A_U09, OS1A_U03 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. OS1A_U15, OS1A_U09 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. OS1A_W24, OS1A_W09 Examination
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. OS1A_W12 Examination
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. OS1A_W12 Examination,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętności współpracy i posiada zdolności do samokształcenia. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować dane przestrzenne do analiz GIS. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dobiera odpowiednie modele danych do rozwiązania konkretnego zadania o charakterze przestrzennym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Elementy systemu GIS.
2. Metody reprezentacji środowiska przyrodniczego. Modele danych przestrzennych (rastrowy, wektorowy).
3. Analiza danych przestrzennych (podstawy opracowania map, kwerenda, pomiar, przekształcenie, podstawy modelowania).
4. Elementarne pojęcia związane z teledetekcją.
5. Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody pasywne.
6. Klasyfikacja obrazów satelitarnych i lotniczych.
7. Teledetekcja satelitarna i lotnicza – metody aktywne.
8. Numeryczny model terenu.

Laboratory classes:

1.Wprowadzenie do programu QGIS.
2. Podstawowa analiza GIS w QGIS.
3.Wprowadzenie do programu BEAM.
4.Analiza satelitarnych danych rastrowych w programie BEAM.
5.Wprowadzenie do programu NEST.
6.Analiza satelitarnych danych radarowych w programie NEST.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 20 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 70% ocena z wykładu + 30% ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii i matematyki ze szkoły średniej i gimnazjum.

Recommended literature and teaching resources:
L., Myrda G., 2005 Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2008 GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN J. (red.), 2006 Teledetekcja. Pozyskiwanie danych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Z., 2000 Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, Wydawnictwo AGH, Kraków R.K., 1997 Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing, Prentice Hall, New Jersey
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None