Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
STC-1-105-s 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2
-
STC-1-106-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Mathematics

 
STC-1-101-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
+

Other Basic

 
STC-1-102-s 42 42 0 0 14 0 0 0 0 0 0 98 7
+
STC-1-103-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
STC-1-104-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Blok humanistyczny (wybór 2)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty humanistyczne z puli przedmiotów oferowanych przez WH (rejestracja na stronie Wydziału Humanistycznego) wraz z modułem Zarys historii chemii oferowanym przez WEiP (zapisy w dziekanacie TCh), za które w sumie musi uzyskać 5 ECTS

5
 
STC-1-110-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
STC-1-111-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-112-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-114-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-115-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Blok obieralny - elementy - sem. 1

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z dwóch

2
 
STC-1-108-s 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-
STC-1-109-s 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Blok obieralny sem. 1 (wybór 1 z 2)

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z dwóch

1
 
STC-1-107-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
STC-1-113-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
STC-1-204-s 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Mathematics

 
STC-1-201-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
+

Other Basic

 
STC-1-203-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
STC-1-211-s 28 28 56 0 0 0 0 0 0 0 0 112 7
+

Physical Education

 
STC-1-215-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Physics

 
STC-1-202-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-

Blok obieralny TCh semestr 2

The rules for selecting groups/modules: Suma punktów ECTS wybranych przedmiotów ma być równa 6

6
 
STC-1-205-s 10 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 35 3
-
STC-1-207-s 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-
STC-1-208-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
STC-1-209-s 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
STC-1-210-s 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
STC-1-212-s 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 2
-
STC-1-213-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
STC-1-214-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
STC-1-304-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
STC-1-305-s 10 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 35 3
-
STC-1-306-s 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Other Basic

 
STC-1-302-s 28 14 42 0 0 0 0 0 0 0 0 84 8
+
STC-1-303-s 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Physical Education

 
STC-1-319-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Physics

 
STC-1-301-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+

Blok obieralny TCh semestr 3

The rules for selecting groups/modules: Wybór 2 przedmiotów z grupy

4
 
STC-1-307-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
STC-1-309-s 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
STC-1-310-s 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
STC-1-311-s 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
STC-1-312-s 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
-
STC-1-318-s 10 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 25 2
-

Język obcy (JO1) semestr 3

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
STC-1-308-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
STC-1-313-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
STC-1-314-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
STC-1-316-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
STC-1-317-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
STC-1-402-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
STC-1-403-s 28 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+
STC-1-405-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
STC-1-406-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+

Other Basic

 
STC-1-414-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Physical Education

 
STC-1-420-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Blok obieralny TCh semestr 4

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać przedmioty za łączną sumę 6 ECTS

6
 
STC-1-401-s 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 6 30 2
-
STC-1-404-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
STC-1-407-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
STC-1-409-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
STC-1-410-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
STC-1-411-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
STC-1-412-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
STC-1-413-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
STC-1-415-s 10 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 28 2
-
STC-1-421-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Język obcy (JO1) semestr 4

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
STC-1-408-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
STC-1-416-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
STC-1-417-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
STC-1-418-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
STC-1-419-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 5, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
STC-1-502-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
STC-1-504-s 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-505-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-513-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Other Basic

 
STC-1-501-s 30 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 105 8
+

Język obcy (JO1) semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
STC-1-507-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
STC-1-519-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
STC-1-520-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
STC-1-521-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
STC-1-522-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Blok obieralny TCh semestr 5

The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów z 1 z bloku A, 1 z bloku B i 2 z Bloku C

8
 

Blok obieralny A sem. 5

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

 
STC-1-508-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-517-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok obieralny B sem. 5

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

 
STC-1-503-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-506-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-518-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok obieralny C sem. 5

The rules for selecting groups/modules: Dwa przedmioty z bloku

 
STC-1-509-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-510-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-511-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-512-s 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-514-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-515-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-516-s 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-523-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-524-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
STC-1-525-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
STC-1-601-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
STC-1-602-s 15 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
STC-1-603-s 45 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
STC-1-604-s 30 0 15 0 0 30 0 0 0 0 0 75 3
-
STC-1-605-s 15 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
STC-1-607-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

Język obcy (JO1) semestr 6

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

5
 
STC-1-606-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
STC-1-608-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
STC-1-609-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
STC-1-610-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
STC-1-611-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Semester 7, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok obieralny TCh semestr 7

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden z bloków: GP, OS i TP

30
 

Blok obieralny GP

The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
STC-1-701-s 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 40 4
+
STC-1-702-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
STC-1-703-s 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 1
-
STC-1-704-s 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
STC-1-705-s 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0
-
STC-1-707-s 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40 3
-
STC-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 225 15
+
STC-1-711-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok obieralny OS

The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
STC-1-701-s 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 40 4
+
STC-1-702-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
STC-1-703-s 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 1
-
STC-1-704-s 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
STC-1-706-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
STC-1-707-s 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40 3
-
STC-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 225 15
+
STC-1-710-s 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0
-

Blok obieralny TP

The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
STC-1-701-s 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 40 4
+
STC-1-702-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
STC-1-703-s 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 1
-
STC-1-704-s 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
-
STC-1-707-s 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40 3
-
STC-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 225 15
+
STC-1-709-s 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
-