Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CIM-2-322-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-222-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-220-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-210-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-213-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-211-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-212-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-221-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-208-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-209-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-021-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-021-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-012-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-021-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-011-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-021-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Technologia wodorowa
Course of study:
2015/2016
Code:
CTC-2-222-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych TC2A_K08 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii TC2A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
Skills
M_U001 potrafi określić wpływ i reaktywność substancji chemicznych i materiałów na środowisko naturalne TC2A_U09 Test,
Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych TC2A_W02 Activity during classes,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych - - - - - + - - - - -
M_K002 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi określić wpływ i reaktywność substancji chemicznych i materiałów na środowisko naturalne - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu zjawisk zachodzących w procesach technologicznych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Przedmiot jest wprowadzeniem do technologii wodoru. Wodór uważany jest za nośnik energii przyszłości. Nośnik ten posiada wiele potencjalnych zastosowań w pojazdach wolnych od zanieczyszczeń i produkcji energii elektrycznej w technologii ogniw paliwowych. Zagadnienia otrzymywania wodoru metodami przyjaznymi dla środowiska jak również metody jego bezpiecznego magazynowania będą przedmiotem zajęć.
Program seminarium:
1.Metody otrzymywania wodoru: tradycyjne, związana z wykorzystaniem paliw naturalnych, oparte o alternatywne źródła energii (energia słoneczna, hydrotermalna, wiatru, biomasa)
2.Ogniwa paliwowe
3.Oczyszczanie wodoru
4.Sposoby magazynowania wodoru: sprężony w postaci gazowej lub skroplony, w postaci związków międzymetalicznych i wodorków, wykorzystanie nanorurek węglowych, nowe związki chemiczne.
5.Infrastruktura umożliwiająca produkcję i zaopatrywanie pojazdów w paliwo wodorowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0.4 oceny z seminarium +0.6 oceny z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

specjalistyczne artykuły naukowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obowiązkowa obecość na zajęciach