Semester 1, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CTC-2-101-TM-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Mathematics

 
CTC-2-104-TM-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Other Basic

 
CTC-2-102-TM-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 4
-
CTC-2-103-TM-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Foreign language

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CTC-2-114-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
+
CTC-2-119-TM-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Specjalizacja

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jedną z dwóch specjalizacji

15
 

Fizykochemia Materiałów Budowlanych

The rules for selecting groups/modules: Student realizuje wszystkie kursy z grupy “Fizykochemia Materiałów Budowlanych”

 
CTC-2-115-TM-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-116-TM-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-117-TM-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-118-TM-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
CTC-2-120-TM-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-

Technologia materiałów budowlanych

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Technologia materiałów budowlanych”

 
CTC-2-106-TM-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-107-TM-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-108-TM-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-109-TM-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-110-TM-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-111-TM-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-112-TM-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
CTC-2-113-TM-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 2, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CTC-2-208-TM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-209-TM-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
-

Other Basic

 
CTC-2-204-TM-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 4
+
CTC-2-205-TM-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
CTC-2-207-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Physics

 
CTC-2-206-TM-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Przedmiot humanistyczny

 
CTC-2-223-TM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Inżynieria Mody
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-225-TM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Inżynieria Mody
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok specjalistyczny - Technologia materiałów budowlanych

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden Blok specjalistyczny (specjalizację) z grupy “Blok specjalistyczny – Technologia materiałów budowlanych”

9
 
CTC-2-201-TM-s 28 0 84 0 0 56 0 0 0 0 0 168 9
+
CTC-2-202-TM-s 28 0 84 0 0 56 0 0 0 0 0 168 9
+
CTC-2-203-TM-s 28 0 84 0 0 56 0 0 0 0 0 168 9
+

Specialized subject Sf

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
Expand/collapse content
CTC-2-210-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-211-TM-s 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-212-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-213-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-214-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-215-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-216-TM-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-217-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-218-TM-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-219-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-220-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-221-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-222-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-224-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 3, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CTC-2-302-TM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-303-TM-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium specjalistyczne
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CTC-2-306-TM-s 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 20
-

Other Basic

 
CTC-2-304-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów.

3
 
Expand/collapse content
CTC-2-301-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-305-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-307-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-308-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-309-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-310-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-311-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-312-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-314-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-315-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CTC-2-001-TM-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-