Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Parki narodowe Stanów Zjednoczonych
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-204-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie porównać zalety i cechy characterystyczne parków narodowych USA i Polski Essay
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie ideę powstania parków narodowych jako formy ochrony przyrody Participation in a discussion
M_W002 Zna i rozumie walory turystyczne oraz sposoby zagospodarowania turystycznego parków narodowych Essay
M_W003 Zna charakterystykę i najważniejsze atrakcje wybranych parków narodowych USA Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie porównać zalety i cechy characterystyczne parków narodowych USA i Polski + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie ideę powstania parków narodowych jako formy ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie walory turystyczne oraz sposoby zagospodarowania turystycznego parków narodowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna charakterystykę i najważniejsze atrakcje wybranych parków narodowych USA + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Park narodowy jako forma ochrony przyrody i środowiska
oraz obiekt geoturystyczny
2. Idea ochrony przyrody w USA
3. Yellowstone – pierwszy park narodowy na świecie
4. Wielki Kanion
5. Dolina Śmierci
6. Glacier-Waterton
7. Arches-Canyonlands
8. Góry Skaliste
9. Sekwoja-Kings Kanion
10. Parki narodowe Alaski
11. Hawaje
12. Everglades
13. Prerie
14. Big Bend

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z eseju

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość geologii ogólnej o geografii

Recommended literature and teaching resources:

Harris AG., Tuttle E., Tuttle SD., 1990, Geology of National Parks. Kendall, Hunt, ss.638
Praca zbiorowa, 2008, Parki Narodowe USA, Albatros ABI
Kulka A., 2005, Parki Narodowe USA. Praktyczny przewodnik turystyczny. ExLibris, ss. 176
www.nps.com

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None