Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
History of geographical discoveries
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-212-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna polityczne, gospodarcze, naukowe oraz społeczno-kulturowe przyczyny oraz skutki odkryć geograficznych, potrafi wyjaśnić wpływ wielkich odkryć geograficznych na obraz współczesnej politycznej i ekonomicznej mapy świata TR2A_K02, TR2A_K01, TR2A_K05, TR2A_K08 Test
Skills
M_U001 Potrafi wyjaśnić przyczyny ekonomiczno-polityczne wielkich odkryć geograficznych i zna ich historie TR2A_U01 Test
M_U002 Potrafi przedstawić ważniejsze wielkie wyprawy poznawcze w historii odkryć geograficznych na różnych kontynentach świata TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie uwarunkowania polityczno-ekonomiczne wypraw odkrywczych TR2A_W01 Test
M_W002 Zna historię odkryć geograficznych w starożytności TR2A_W01 Test
M_W003 Zna historie i motywacje odkryć geograficznych w średniowieczu. TR2A_W01 Test
M_W004 Zna historie odkryć regionów polarnych TR2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna polityczne, gospodarcze, naukowe oraz społeczno-kulturowe przyczyny oraz skutki odkryć geograficznych, potrafi wyjaśnić wpływ wielkich odkryć geograficznych na obraz współczesnej politycznej i ekonomicznej mapy świata - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyjaśnić przyczyny ekonomiczno-polityczne wielkich odkryć geograficznych i zna ich historie + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić ważniejsze wielkie wyprawy poznawcze w historii odkryć geograficznych na różnych kontynentach świata + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie uwarunkowania polityczno-ekonomiczne wypraw odkrywczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historię odkryć geograficznych w starożytności + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna historie i motywacje odkryć geograficznych w średniowieczu. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna historie odkryć regionów polarnych - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Poznawanie świata w starożytności – uwarunkowania polityczne i ekonomiczne (horyzont geograficzny starożytnych cywilizacji) (3 h)
2. Poznawanie świata w średniowieczu – uwarunkowania polityczne i ekonomiczne (drogi pielgrzymów i kupców, świat islamu, podróżnicy żydowscy, Mongołowie, Chińczycy, poselstwa i podróże misyjne Europejczyków do Azji) (4 h)
3. Epoka wielkich odkryć geograficznych – uwarunkowania polityczne i ekonomiczne (Portugalczycy, Hiszpanie w Nowym świecie, inni Europejczycy w Nowym Świecie, początki eksploracji wnętrza Azji przez Europejczyków) (5 h)
4. Odkrycia i pierwsze badania wnętrza lądów od XVII wieku – uwarunkowania polityczne i ekonomiczne (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna i Środkowa, Ameryka Południowa) (5 h)
5. Australia i Oceania (odkrycia hiszpańskie i portugalskie w XVI w. odkrycia w XVII w., odkrycia angielskie i francuskie w XVIII w., odkrycia i badania w XIX w.) (4 h)
6. Odkrycia i badania obszarów polarnych (Arktyka, Antarktyka) (4 h)
7. Kalendarium odkryć geograficznych (1 h)
8. Wybrane wielkie wyprawy w historii odkryć geograficznych (2 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie kolokwium z treści wykładu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geografii fizycznej świata i podstawowej historii powszechnej.

Recommended literature and teaching resources:

Ciechanowicz J., 1997. W bezkresach Eurazji: uczeni polscy w imperium rosyjskim. WSP Rzeszów
Babicz J., Walczak W., 1968. Zarys historii odkryć geograficznych. PWN Warszawa
Badowski R. 2007. Odkrywanie świata. Wydawnictwo Pascal. Bielsko-Biała
Długosz Z., 2002. Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi. Warszawa
Favier J., 1996. Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana. Warszawa
Magidowicz I., 1952. Zarys historii odkryć geograficznych. KiW Warszawa
Magidowicz I., 1979. Historia poznania Ameryki Środkowej i Południowej. PWN Warszawa
Małyszko P. 2007. Wielkie podróże. Wydawnictwo Pascal. Bielsko-Biała
Słabczyński W. 1988. Polscy podróżnicy i odkrywcy. PWN Warszawa
Słabczyński T., 1995. Wielcy odkrywcy i podróżnicy – słownik. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
Słabczyński T., 2004. Encyklopedia odkryć i odkrywców. Globograf 2004
Wojciechowski B., 1963. Historia odkryć geograficznych. PWN Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None