Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management of tourist company
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-301-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Academic teachers:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U005 Potrafi przygotować projekt inwestycji turystycznej TR2A_K03, TR2A_U09, TR2A_U14, TR2A_U05, TR2A_U03, TR2A_K04, TR2A_U13 Project
Knowledge
M_W001 Zna organizację przedsiębiorstwa turystycznego TR2A_W11 Examination
M_W002 Zna i rozumie procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie turystycznym TR2A_W15, TR2A_W11 Examination
M_W003 Zna podstawy zarządzania atrakcjami turystycznymi TR2A_W15, TR2A_W11 Test
M_W004 Rozumie zasady funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym TR2A_W12, TR2A_W15, TR2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U005 Potrafi przygotować projekt inwestycji turystycznej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna organizację przedsiębiorstwa turystycznego + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie turystycznym + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy zarządzania atrakcjami turystycznymi + + - - - - - - - - -
M_W004 Rozumie zasady funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Przedsiębiorstwo turystyczne – cele funkcjonowania i zasoby (4 h)

2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego (2 h)

3.Organizacja przedsiębiorstwa turystycznego (2 h)

4.Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie turystycznym (4 h)

5.Zarządzanie strategiczne, marketingowe i operacyjne przedsiębiorstwem turystycznym (4 h)

6.Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi (2 h)

7.Zarządzanie jakością (2 h)

8.Zarządzanie relacjami z klientem (2 h)

9.Kontrola w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym (2 h)

10.Analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji (4 h)

11.Zarządzanie atrakcjami turystycznymi (studia przypadków) (2 h)

Auditorium classes:

1.Typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych

2.Przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce

3.Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa turystycznego. Zatrudnienie, wynagrodzenia. Zasoby

4.Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa turystycznego

5.Stworzenie biznes planu własnego przedsiębiorstwa (projekt indywidualny)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 107 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z egzaminu (waga 0,6) i oceny z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,4)

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie kursu podstawowego z ekonomii i zarządzania

Recommended literature and teaching resources:

Ciechanowska M., Wesołowska A., 2007. Zakładamy firmę.

Gołembski G., 2009. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej.

Gołembski G. (red.) – praca zbiorowa, 2007. Przedsiębiorstwo turystyczne.

Jędrzejczyk I., 2000. Nowoczesny biznes turystyczny.

Lichtarski J. i in., 1999. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.

Panasiuk A., 2006. Marketing usług turystycznych.

Rapacz A., 2001. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej.

Sarnowski J., Kirejczyk E., 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None