Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Underground touristic trails
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-310-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Rozumie i zna mechanizm krasowienia oraz etapy powstawania naturalnych tras podziemnych tj. jaskiń TR2A_W01 Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu geoturystyki i turystyki podziemnej TR2A_W02, TR2A_W01 Test
M_W002 Zna wybrane, najciekawsze podziemne trasy turystyczne w Polsce i na świecie TR2A_W01 Test
M_W003 Ma wiedzę w zakresie zagospodarowania, udostępnienia, promocji podziemnego obiektu turystycznego TR2A_W08, TR2A_W10, TR2A_W13 Test
M_W004 Rozumie i zna mechanizm krasowienia oraz etapy powstawania naturalnych tras podziemnych tj. jaskiń TR2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Rozumie i zna mechanizm krasowienia oraz etapy powstawania naturalnych tras podziemnych tj. jaskiń - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu geoturystyki i turystyki podziemnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wybrane, najciekawsze podziemne trasy turystyczne w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie zagospodarowania, udostępnienia, promocji podziemnego obiektu turystycznego + - - - - - - - - - -
M_W004 Rozumie i zna mechanizm krasowienia oraz etapy powstawania naturalnych tras podziemnych tj. jaskiń + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podział podziemnych tras turystycznych ze względu na funkcje i ze względu na stopień zagospodarowania. Historia podziemi i wyobrażenia o nich od prehistorii, aż po XXI wiek. Turystyka podziemna – definicja. Charakterystyka podziemnej trasy turystycznej, przykłady sposobu udostępnienia i zagospodarowania podziemnego obiektu (2 godz.)
2. Podziemne trasy turystyczne w Polsce: naturalne (jaskinie) i antropogeniczne (kopalnie, składy kupieckie, piwnice handlowe, obiekty militarne) (2 godz.)
3. Rodzaje jaskiń: pierwotne i wtórne. Omówienie szaty naciekowej, występującej w jaskiniach (2 godz.)
4. Kras – definicje. Powstawanie i budowa jaskiń. Kras – przykłady ze świata (2 godz.)
5. Podziemne trasy turystyczne Europy Środkowej: jaskinie Słowacji, jaskinie Węgier, Austria: Jaskinia Lodowa, kopalnie soli w Hallstat, jaskinie Słoweni: Szkoczjańska, Postojna (2 godz.)
6. Podziemne trasy turystyczne Europy – Francja: jaskinie z malowidłami naskalnymi np. Lascaux. Podziemne trasy turystyczne Europy – Włochy: jaskinie Alp Apuańskich i Płw. Gargano (2 godz.)
7. Podziemne trasy turystyczne Europy – Hiszpania: jaskinie z malowidłami naskalnymi np. Altamira, groty np. Santa Cueva de Covadonga, podziemne miasto Guadix (2 godz.). Podziemne trasy turystyczne Europy – Niemcy: historyczne kopalnie kamieni szlachetnych w Steinkaulenbergu (Nadrenia-Palatynat), kopalnie srebra w Rammelsbergu i w Lautenthal (Góry Harz) (2 godz.)
8. Podziemne trasy turystyczne Azji (część 1): Kapadocja (Turcja) (2 godz.)
9. Podziemne trasy turystyczne Azji (część 2): Petra (Jordania), Gunung Mulu (Borneo, Malezja), jaskinie południowo-zachodniej Turcji (2 godz.)
10. Podziemne trasy turystyczne Azji (część 3): Zatoka Ha Long i Ninh Binh (Wietnam) (2 godz.)
11. Podziemne trasy turystyczne Australii (część 1): Uluru – święte groty aborygenów (2 godz.)
12. Podziemne trasy turystyczne Australii (część 2): Coober Pedy – kopalnie opali (2 godz.)
13. Podziemne trasy turystyczne Australii (część 3): jaskinie Jenolan i Victoria Fossil Cave (2 godz.)
14. Podziemne trasy turystyczne Ameryki Północnej: kopalnia Naica (Meksyk), tunel lawowy Thurstona (Hawaje, USA), podziemne miasto Indian Pueblo – Mesa Verde (Nowy Meksyk, USA) (2 godz.)
15. Różne stopnie zagospodarowania turystycznego kopalń: na przykładzie kopalni Dundas (Tasmania), Mezica (Słowenia), Naica (Meksyk) (2 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z testu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geografii na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. Szewczyk R., 2005 „Polska – fascynujący świat podziemi” Wyd. Muza, Warszawa
2. Tworek J., 1997 „Podziemne trasy turystyczne w Polsce” Wyd. UKFiT, Warszawa
3. Antkowiak W., 2002 „Podziemia i wody kryją skarby” Wyd. Bellona, Warszawa
4. Kortman B., Parma Ch., 1990 „W jaskiniach” Wyd. Osveta i Wyd. SIT, Warszawa
5. Kowalski K., 1954 „Jaskinie Polskie” Warszawa
6. Lamparska J., 2000 „Tajemnicze podziemia. Przewodnik po lochach, sztolniach i jaskiniach” Wyd. Asia-Press, Wrocław
7. Mazurkiewicz M., 1991 „Zarys dziejów górnictwa” Wyd. AGH, Kraków
8. Parma Ch., 1992 „Najpiękniejsze jaskinie” Wyd. Voyager, Warszawa

Czasopismo: Geoturystyka
Przewodniki z konferencji Geotour
Przewodniki turystyczne po podziemnych trasach z danego regionu

Liczne strony www:
http://www.podziemia.pl
http://www.geoturystyka.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M. (2009) „Atrakcje geoturystyczne Geostrady Środkowosudeckiej”. Geoturystyka, 4 (19), 43-60
2. Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Bartuś, T., Mastej, W. (2009) „Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej”. Geoturystyka, 4 (19), 19-42
3. Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Doktor, M., Koźma, J., Cwojdziński, S., Stachowiak, A. (2009a) „Koncepcja projektu: „Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej”. Geoturystyka, 4 (19), 3-18
4. Słomka, T., Doktor, M., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M. (2009b) „Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej”. Geoturystyka, 4 (19), 61-72

Additional information:

Planuje się 3 terminy testu zaliczeniowego. Osoby mające więcej, niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach są zobowiązane do przygotowania prezentacji multimedialnej na wybrany temat dotyczący podziemnej trasy w danej lokalizacji w Polsce lub na świecie