Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gemmology and gems of Poland
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-408-ET-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Ecotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania miejsc występowania kamieni szlachetnych w Polsce dla celów turystycznych TR2A_U01, TR2A_U07 Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii TR2A_W02 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat minerałów i skał zaliczanych do grupy kamieni szlachetnych i ozdobnych TR2A_W02 Test
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych TR2A_W02, TR2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania miejsc występowania kamieni szlachetnych w Polsce dla celów turystycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat minerałów i skał zaliczanych do grupy kamieni szlachetnych i ozdobnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną końcową z testu z wykładu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None