Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Multimedia Techniques in promotion and tourist information
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-104-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi opracować grafikę za pomocą programów komputerowych TR2A_U07 Presentation
M_U002 Potrafi wykonać prezentacje za pomocą różnych technik multimedialnych TR2A_U09 Presentation
M_U003 Potrafi zarchiwizować dane cyfrowe na różnych nośnikach TR2A_U07 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia związane z multimediami TR2A_W07, TR2A_W01, TR2A_K05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi opracować grafikę za pomocą programów komputerowych - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać prezentacje za pomocą różnych technik multimedialnych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zarchiwizować dane cyfrowe na różnych nośnikach - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia związane z multimediami - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
 1. Wstęp do zajęć (1 godz.)

  Warunki zaliczenia, program i zakres ćwiczeń, pojęcie multimediów i technik obróbki multimedialnych materiałów cyfrowych.

 2. Podstawowe pojęcia z teorii fotografii i filmu (3 godz.):

  - Kompozycja obrazu,
  - Ekspozycja, głębia ostrości,
  - Czułość ISO, ziarno, szumy,
  - Kompensacja ekspozycji,
  - Typowe tryby pomiaru światła,
  - Balans bieli,
  - Histogram w fotografii,
  - Programy tematyczne w fotografii i filmie,
  - Aparat kompaktowy vs. lustrzanka,
  - Jak wykonywać ostre zdjęcia aparatem kompaktowym,
  - Fotografia kolorowa aparatem kompaktowym,
  - Filtr polaryzacyjny,
  - Filtry naturalne, szare,
  - Format RAW
  - Zdjęcia z długim czasem otwarcia migawki,
  - Fotografia krajobrazowa,
  - Techniki HDR,
  - Fotografia wakacyjna,
  - Tworzenie panoram,
  - Fotografia sztucznych ogni i wyładowań atmosferycznych.

 3. Metody obróbki grafiki rastrowej (przekształcanie i korekta obrazu, modele kolorów, tworzenie maski, itp.) (2 godz.)

  Środowisko pracy oprogramowania Adobe Lightroom. Metainformacje, katalogowane zdjęć, procedura i narzędzia obróbki materiałów fotograficznych. Studenci, na podstawie dostarczonych scenariuszy i na dostarczonym materiałach fotograficznych w formacie RAW, dokonują obróbki 6 zdjęć.

 4. Obróbka zdjęć w aplikacji Adobe Lightroom – ćwiczenia praktyczne (2 godz.)

  Studenci, pod opieką prowadzącego ćwiczenia, dokonują pełnego procesu obróbki własnych materiałów zdjęciowych.

 5. Metody obróbki grafiki wektorowej (1 godz.)

  Środowisko pracy oprogramowania Corel Draw. Warstwy, dodawanie i usuwanie warstw, atrybuty warstwy, ustawienia sceny, prowadnice, rysowanie obiektów, krzywe Beziera, skalowanie obiektów, inne operacje na obiektach, i inne.

 6. Projekt czasopisma (2 godz.)

  Studenci, w oparciu o dostarczone materiały wykonują projekt okładki czasopisma. Ćwiczenie ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi technikami pracy w oprogramowaniu CorelDraw.

 7. Projekt (2 godz.)

  Studenci, za pomocą digitalizacji na ekranie, wykonują projekt wektorowej mapy/planu fragmentu powierzchni Ziemi. Za pomocą oprogramowania Google Maps tworzą zrzut ekranu wybranego obszaru mapy, a następnie pod opieką prowadzącego, digitalizują kolejne warstwy topograficzne, nadają im odpowiednią symbolikę, tworzą warstwę toponimiczną i elementy dodatkowe (legendę, skalę itp.).

 8. Studencki projekt czasopisma (3 godz.)

  Studenci, na zadany temat i z wykorzystaniem własnych (przetworzonych) materiałów fotograficznych, wykonują projekt okładki czasopisma/plakatu lub innej formy poligraficznej. Wykorzystują wiedzę zdobyta w poprzednich ćwiczeniach. Do projektu dołączają wykonany projekt mapy wektorowej.

 9. Metody nieliniowej obróbki filmów (2 godz.)

  Obsługa aplikacji Sony Vegas Studio lub Movie Studio. Obsługa listwy czasowej, technik nakładania klatek, obróbki dźwięku i inne.

 10. Projekt filmu (10 godz.)

  Studenci na wykonują zdjęcia filmowe w plenerze i w pomieszczeniach, a następnie przy pomocy oprogramowania do nieliniowego montażu, tworzą film. W następnym kroku wykonywane jest jego udźwiękowienie, dodana jest narracja i utworzone zostają czołówki początkowa i końcowa. W ostatnim etapie prac wykonywany jest rander filmu. Film docelowo ma trwać ok. 7 minut.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 47 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
1) obecność na zajęciach ćwiczeniowych (Regulamin Studiów),
2) Oddanie wymaganych projektów,

Ocena końcowa będzie obliczana jako średnia arytmetyczna z ocen wszystkich projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw obsługi systemu operacyjnego Windows.

Recommended literature and teaching resources:

Berdychowski J., 2006. Informatyka w turystyce i rekreacji.
Kruczek Z., Walas B., 2010. Promocja i informacja w turystyce.
Steinbrink B., 1993. MULTIMEDIA u progu technologii XXI wieku.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartuś, T., Słomka, E., 2003. Geostatistical modelling and estimation of qualitative parameters of the Bełchatów lignite deposit (Poland). International Association for Mathematical Geology IAMG 2003, 7-12.08.2003, Portsmouth, UK.

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartuś, T., Jończyk, W., Frankowski, R., 2004. Modelowanie zmienności i dokładność oszacowania jakości węgla brunatnego w złożu Bełchatów (pole Bełchatów). Sympozja i Konferencje nr 62; Materiały Sympozium: Warsztaty Górnicze z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie. Sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie, 2-4 czerwca 2004, Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków – Bełchatów, 221-233.

Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Doktor, M., Koźma, J., Cwojdziński, S., Stachowiak, A., 2009. Koncepcja projektu: Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. Geoturystyka Geotourism, 4(19), 3-18.

Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Bartuś, T., Mastej, W., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Western Sudetic Geostrada. Geoturystyka Geotourism, 4(19), 19-42.

Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Środkowosudeckiej. Geotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada. Geoturystyka Geotourism, 4(19), 43-60.

Słomka, T., Doktor, M., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada. Geoturystyka Geotourism, 4(19). 61-72.

Bartuś, T., 2012. Anizotropia zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 28(2), 5-22.

Golonka, J., Doktor, M., Miśkiewicz, K., Krobicki, M., Bartuś, T., Stadnik, R., Waśkowska, A., 2012. Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu. W: Sadowski, P. (Red.): Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nowy Targ, 47-56.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000. Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1: 10 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapy na 43 ark.

Bartuś T., 2014. Topoklimaty Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Kalinowska-Szymczak A. (Red.), Kalejdoskop GIS tom 3. Esri Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 102-103.

Bartuś, T., 2014. Model zmienności topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego. Topoclimatic variability model of the area of Ojców National Park. Prądnik. Prace Muz. Szafera 24, 25-46.

Additional information:

None