Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Rivers of the World
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-110-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna możliwości wykorzystania rzek w turystyce zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, potrafi przewidywać skutki katastrofalnych wezbrań i susz związanych ze zmiennością reżimu hydrologicznego, rozumie znaczenie rzek dla rozwoju wielkich cywilizacji TR2A_K04, TR2A_K03, TR2A_K08 Test
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek Polski TR2A_U10 Test
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek Europy TR2A_U10 Test
M_U003 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek z różnych części świata TR2A_U10 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z rzekami TR2A_W01 Test
M_W002 Rozumie procesy zachodzące w rzekach i ich otoczeniu TR2A_W01 Test
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy rzek TR2A_W01, TR2A_U01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna możliwości wykorzystania rzek w turystyce zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, potrafi przewidywać skutki katastrofalnych wezbrań i susz związanych ze zmiennością reżimu hydrologicznego, rozumie znaczenie rzek dla rozwoju wielkich cywilizacji - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek Polski + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek Europy + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek z różnych części świata + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z rzekami + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie procesy zachodzące w rzekach i ich otoczeniu + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy rzek + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicja i pojęcie związane z rzekami. Procesy kształtujące rzeki (1 h).
2. Klasyfikacje i typy rzek – charakterystyka (1 h).
3. Rola rzek w historii ludzkości. (1 h)
4. Możliwości wykorzystania rzek w turystyce (1 h).
5. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Polski (3 h)
6. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Europy (np. Wołgi, Dunaju, Renu, Rodanu, Ebro, Gwadalkiwir) (5 h)
7. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Azji (np. Lena , Jenisej, Ob., Jangcy, Żółta rzeka, Ganges) (4 h)
8. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Ameryki PN. (Kolorado, Rzeka św. Wawrzyńca, Missisipi) (4 h)
9. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Ameryki Pd. (Amazonka, Orinoko, Parana, Iguazu) (4 h)
10. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Afryki (np. Nil, Niger, Kongo, Zambezi) (4 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia testu z wykładu

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie z przedmiotu Hydrologia z elementami hydrogeologii
Znajomość geografii fizycznej Polski i świata
Geologia ogólna w zakresie podstawowym

Recommended literature and teaching resources:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2008. Hydrologia ogólna. Wyd. PWN, Warszawa
Borówka R.K., Witt A., 1997. Rzeźba powierzchni Ziemi. Wyd. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, Tom VI, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań
Choiński A, Kaniecki A., 1997. Wody Ziemi. Wyd. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, Tom IV, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań
Czaya E., 1987. Rzeki kuli ziemskiej. Wyd. PWN, Warszawa
Dynowska I., Tlałka A., 1978. Hydrografia Cz. I i II. Kraków, Uniwersytet Jagielloński
Encyklopedia Geograficzna Świata. Wyd. OPRES, Kraków
Gupta A., (ed.), 2008. Large Rivers: Geomorphology and Management. Wiley
Klimaszewski M., 2002. Geomorfologia. PWN, Warszawa
Makowski J., 2006. Geografia fizyczna świata. Wyd. PWN Warszawa
Mityk J., 1979. Geografia fizyczna. Części świata. Wyd. PWN Warszawa
Novaresio P., 2006. Wielkie rzeki świata. Wydawnictwo Pascal. BielskoBiała
Pollard M., 2004. Fascynujące rzeki świata. Videograf II. Chorzów
Praca zbiorowa (red, E. Olszewska) 1999. Geografia powszechna. Ziemia, Muza

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None