Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Festival in the World
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-113-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna zagrożenia i zasady organizowania festiwali w różnych częściach świata TR2A_K07, TR2A_K05 Test
M_K002 Zna i rozumie znaczenie festiwali jako atrakcji turystycznej i promocji regionu TR2A_K08, TR2A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi opracować strategię organizacji lub uczestniczenia w różnych rodzajach festiwali TR2A_U01 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcie festiwalu i jego rodzaje TR2A_W01 Test
M_W002 Zna historię i organizację najważniejszych festiwali na kontynentach europejskim, afrykańskim, azjatyckim, australijskim i amerykańskich TR2A_W04, TR2A_W03, TR2A_W02 Test
M_W003 Zna i potrafi objaśnić zależności pomiędzy świętowaniem a religią, tradycją i jedzeniem TR2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna zagrożenia i zasady organizowania festiwali w różnych częściach świata + - - - - - - - - - -
M_K002 Zna i rozumie znaczenie festiwali jako atrakcji turystycznej i promocji regionu + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować strategię organizacji lub uczestniczenia w różnych rodzajach festiwali + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcie festiwalu i jego rodzaje + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historię i organizację najważniejszych festiwali na kontynentach europejskim, afrykańskim, azjatyckim, australijskim i amerykańskich + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi objaśnić zależności pomiędzy świętowaniem a religią, tradycją i jedzeniem + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Festiwale, festyny, święta i uroczystości – pojęcia i rodzaje
2. Świętowanie a religia
3. Świętowanie a jedzenie
4. Festiwale Europy
5. Festiwale Ameryki Północnej
6. Festwiale Ameryki Południowej i Karaibów
7. Festwiwale Afryki i Bliskiego Wschodu
8. Festwiale Azji
9. Festwiale Australii i Nowej Zelandii

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in lectures 28 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z kolokwium zalicZeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość geografii fizycznej i historii świata oraz organizacji imprez turystycznych

Recommended literature and teaching resources:

1. Bainbridge J., Bain A.. 2008. Świat festiwali. Wydawnictwo G+J RBA Warszawa
2. Praca zbiorowa. 2009. Świat się bawi. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa
3. Ogrodowska B. 1996. Święta polskie – tradycje i obyczaje. Warszawa
4. Ogrodowska B. 2009, Polskie obrzędy i zwyczaje. Sport i Turystyka Muza SA
5. Wybrane artykuły z miesięcznika Traveller z lat 2007-13
6. Strony internetowe dotyczące poszczególnych festwiali

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None