Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tourist regions and attractions
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-201-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi odróżnić prawdziwą atrakcję od pułapki turystycznej, a także współdziałać w grupie w trakcie badań i oceny atrakcji turystycznych TR2A_K01, TR2A_K08, TR2A_K04, TR2A_K03 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi podać przykłady współczesnych trendów w kreowaniu atrakcji turystycznych, a także umiejętnie zastosować odpowiednią metodę badań i oceny atrakcji turystycznych TR2A_U06, TR2A_U05, TR2A_U02 Presentation
M_U002 Potrafi ocenić region turystyczny pod kątem jego atrakcyjności turystycznej na podstawie przeprowadzonej waloryzacji atrakcji turystycznych TR2A_K02, TR2A_U14, TR2A_U05, TR2A_U02, TR2A_K04 Presentation
M_U003 Na podstawie podanej literatury potrafi wskazać najważniejsze naturalne i antropogeniczne atrakcje turystyczne w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej, a na podstawie konkretnego przykładu wypromować je jako produkt turystyczny TR2A_U02, TR2A_U13, TR2A_K03 Participation in a discussion,
Presentation
Knowledge
M_W001 Zna pojęcie atrakcji turystycznych oraz typologię atrakcji turystycznych, posiada wiedzę na temat ewolucji atrakcji turystycznych, zna czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych TR2A_W01, TR2A_U02, TR2A_U01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi odróżnić prawdziwą atrakcję od pułapki turystycznej, a także współdziałać w grupie w trakcie badań i oceny atrakcji turystycznych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi podać przykłady współczesnych trendów w kreowaniu atrakcji turystycznych, a także umiejętnie zastosować odpowiednią metodę badań i oceny atrakcji turystycznych + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić region turystyczny pod kątem jego atrakcyjności turystycznej na podstawie przeprowadzonej waloryzacji atrakcji turystycznych + - - - - + - - - - -
M_U003 Na podstawie podanej literatury potrafi wskazać najważniejsze naturalne i antropogeniczne atrakcje turystyczne w skali lokalnej, regionalnej oraz globalnej, a na podstawie konkretnego przykładu wypromować je jako produkt turystyczny - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna pojęcie atrakcji turystycznych oraz typologię atrakcji turystycznych, posiada wiedzę na temat ewolucji atrakcji turystycznych, zna czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcie atrakcji turystycznych, typologia atrakcji turystycznych
2. Współczesne trendy w kreowaniu atrakcji turystycznych – ewolucja atrakcji turystycznych oraz czynniki determinujące rynek atrakcji turystycznych
3. Metody badań i oceny atrakcji turystycznych
4. Najsławniejsze obiekty turystyczne świata
5. Obiekty kultury sakralnej, słynne muzea itp.
6. Najpiękniejsze obiekty architektoniczne świata
7. Najsławniejsze obiekty geoturystyczne świata: góry, kaniony, wodospady, pustynie, wybrzeża, lodowce, formy krasowe i in.
8. Najciekawsze obiekty antropogeniczne świata: kopalnie, kamieniołomy, zakłady przeróbki kopalin, pomniki techniki
9. Parki narodowe i krajobrazowe świata
10. Rezerwaty przyrody nieożywionej i ożywionej

Seminar classes:

Waloryzacja atrakcji turystycznych danego regionu turystycznego przygotowana w formie prezentacji. Wspólna dyskusja i ocena prezentacji przez grupę

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na zajęciach i z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geografii regionalnej świata

Recommended literature and teaching resources:

1. Gobel P., Keller K., Steinbach G., 2000. Parki narodowe Europy. Warszawa
2. Grazzini G., 1996. Parki narodowe świata. Warszawa-Mediolan
3. Hsiu Chin Chen., 2006. 100 cudów Chin. Największe skarby natury i cywilizacji. Wyd. Elipsa, Poznań
4. Kruczek Z. 2011. Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Wyd. Proksenia. Kraków
5. Makowski J. (red.), 2006. Geografia regionalna świata. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
6. Małyszko P., Salamon B., Zasada S., 2012. Wyprawy marzeń. Polska – Europa – Świat. Wyd. Elipsa, Poznań
7. Michalik M.B. (red.), 1993. Monumenty świata – 215 budowli, pomników techniki
i natury. Wyd. Kronika, Warszawa
8. Mizerski W., 2006. Geologia regionalna kontynentów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
9. Moore R.J., 2001. Niezwykłe miejsca świata. Wyd. Arkady
10. Nowacki M., 2012. Atrakcje turystyczne. Koncepcje, stan, determinanty, zadowolenia. Wyd. AWF, Poznań
11. Ruszczyk G., 2007. Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce. Wyd. Arkady
12. Scarth A., Tanguy J.C., 2001. Volcanoes of Europe. Terra, England
13. Słomka T. (red.), 2011. Geotourism – A variety of aspects. Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None