Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining heritage
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-305-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie powiązać rozwój przemysłu wydobywczego z sytuacją gospodarczą kraju TR2A_U01 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii złóż i górnictwa TR2A_W01, TR2A_W02 Participation in a discussion
M_W002 Rozumie znaczenie przemysłu wydobywczego dla gospodarki światowej i dla Polski TR2A_W01, TR2A_W02 Participation in a discussion
M_W003 Zna najważniejsze fakty z historii eksploatacji kopalin na świecie i w Polsce TR2A_W01, TR2A_W02 Participation in a discussion
M_W004 Zna przykłady tradycji górniczej TR2A_W01, TR2A_W02 Participation in a discussion
M_W005 Zna przykłady wykorzystania tradycji i obiektów górniczych jako atrakcji turystycznych i geoturystycznych TR2A_W01, TR2A_U09, TR2A_W02 Presentation
M_W006 Umie zaprezentować historyczny lub współczesny obiekt przemysłu wydobywczego jako atrakcję turystyczną TR2A_U10, TR2A_U01, TR2A_U09 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie powiązać rozwój przemysłu wydobywczego z sytuacją gospodarczą kraju + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii złóż i górnictwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie znaczenie przemysłu wydobywczego dla gospodarki światowej i dla Polski + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze fakty z historii eksploatacji kopalin na świecie i w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna przykłady tradycji górniczej + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna przykłady wykorzystania tradycji i obiektów górniczych jako atrakcji turystycznych i geoturystycznych + - - - - - - - - - -
M_W006 Umie zaprezentować historyczny lub współczesny obiekt przemysłu wydobywczego jako atrakcję turystyczną + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia prowadzone są zasadniczo jako konwersatorium z udziałem wykładu (w ograniczonym zakresie) i projektu własnego, w sumie 30 godz.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat historycznego i współczesnego przemysłu wydobywczego, jego znaczeniem dla cywilizacji, z najważniejszymi zabytkami górnictwa w kraju i na świecie, z elementami tradycji górniczej jako skłądnika kultury oraz z przykładami wykorzystania obiektów przemysłu wydobywczego jako atrakcji turystycznych. Student nabywa umiejętności oceny, zagospodarowania i promocji takich obiektów jako atrakcji turystycznych.

Program zajęć:
-Wprowadzenie, podstawowe pojęcia z zakresu geologii i górnictwa (2 godz.)
-Przemysł wydobywczy w Polsce i na świecie jako sektor gospodarki (2 godz.)
-Zarys historii eksploatacji kopalin (8 godz.)
-Tradycje górnicze (2 godz.)
-Obiekty i tradycje górnicze jako atrakcje turystyczne i geoturystyczne (14 godz.)
-Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (2 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z dyskusji, prezentacji na temat wykorzystania obiektów przemysłu wydobywczego w turystyce oraz projektu, przedstawiającego własne spojrzenie studenta na kopalnię jako atrakcję turystyczną

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Mat. Konf. Katowice 2007
T. Burzyński, A. Staszewska-Ludwiczak, K. Pasko (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki. Mat. Konf. Katowice, 2009
Dziekoński, T., Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX wieku. Wyd. PAN,
Wrocław, 1972
Nitkiewicz- Jankowska A. 2006: Turystyka przemysłowa wizytowką Gornośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Instytutu Gornictwa Politechniki Wrocławskiej, Nr 117. Wrocław.
Turystyka w obiektach poprzemysłowych, Biblioteczka Polskiej Organizacji Turystycznej, POT Warszawa, 2004.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None