Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Military tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-307-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie powiązać obiekty turystyki militarnej z historią Polski i regionu TR2A_U16, TR2A_U09, TR2A_U07 Presentation
M_U002 Umie zaproponować różne rozwiązania z zakresu wykorzystania obiektów turystyki militarnej jako atrakcji turystycznych TR2A_U09, TR2A_U07 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna relacje między turystyką militarną, a turystyką kulturową TR2A_W13, TR2A_W02 Test
M_W002 Zna i rozumie rolę turystyki militarnej jako elementu wiedzy historycznej i tradycji TR2A_W02 Test
M_W003 Zna główne destynacje turystyki militarnej w Polsce i w świecie TR2A_W01 Test
M_W004 Zna formy organizacyjne turystyki militarnej TR2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie powiązać obiekty turystyki militarnej z historią Polski i regionu + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie zaproponować różne rozwiązania z zakresu wykorzystania obiektów turystyki militarnej jako atrakcji turystycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna relacje między turystyką militarną, a turystyką kulturową + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie rolę turystyki militarnej jako elementu wiedzy historycznej i tradycji + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna główne destynacje turystyki militarnej w Polsce i w świecie + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna formy organizacyjne turystyki militarnej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych z prezentacji i aktywności na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu historii Polski i świata

Recommended literature and teaching resources:

Białuński G, Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne. PWSZ Giżycko, 2003
Bogdanowski J, Architektura obronna w krajobrazie Polski – od Biskupina do Westerplatte. PWN Warszawa-Kraków, 2002
Jędrysiak T, von Rohrscheidt AM, Militarna turystyka kulturowa. Pol Wyd Ekon Warszawa, 2011
Nowiński K, Śladami polskich bitew. MUZA, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None