Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bliski Wschód - kultura i społeczeństwo
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-405-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu TR2A_U06, TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii politycznej, socjologii, polityki krajów regionu bliskowschodniego. TR2A_W01 Test
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. TR2A_W01 Test
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację gospodarczą krajów Bliskiego Wschodu, opisuje uwarunkowania ekonomiczne w czasach obecnych, jak również historyczne. TR2A_W01 Test
M_W004 Zna i opisuje konflikty krajów Bliskiego Wschodu. TR2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii politycznej, socjologii, polityki krajów regionu bliskowschodniego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację gospodarczą krajów Bliskiego Wschodu, opisuje uwarunkowania ekonomiczne w czasach obecnych, jak również historyczne. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i opisuje konflikty krajów Bliskiego Wschodu. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Bliski Wschód – geografia, religie, języki (2h)

2. Zapomniane ludobójstwo – Ormianie i 6 strzał kemalizmu (2h)

3. Gabriel i Muhammad – narodziny islamu (2h)

4. Dżihad i krucjaty (2h)

5. Islam współczesny (2h)

6. Purytanie pustyni – wahabici i królestwo Saudów (2h)

7. Bracia Muzułmanie w Egipcie (2h)

8. Wielokulturowość Iraku, Syrii i Libanu (2h)

9. W imię Tory – Izrael i syjonizm (2h)

10. Konflikt izraelsko-arabski (2h)

11. Perska rewolucja w Imię Allaha (2h)

12. Trzy wojny nad Zatoką (2h)

13. Pakistan, Afganistan i Azja Środkowa (2h)

14. Trzy Al.-Kaidy (2h)

15. Chrześcijaństwo, nacjonalizm i socjalizm na Bliskim Wschodzie (2h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geografii politycznej, ekonomicznej oraz kulturoznawstwa i socjologii.

Recommended literature and teaching resources:

R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny, Toruń 2006
R. Ożarowski, Ideologia na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2006
A. Marek, Islam, Warszawa 2005
Y. Ternon, Ormianie-historia zapomnianego ludobójstwa, Kraków 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None