Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kultura techniczna i jej zasoby
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-407-GT-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie powiązać zjawiska kultury technicznej z rozwojem społeczeństw TR2A_U01 Participation in a discussion
M_U002 Umie wykorzystać zabytki kultury technicznej jako atrakcje turystyczne TR2A_U10 Presentation
M_U003 Umie przedstawić wyniki własnej pracy w formie eseju i prezentacji TR2A_U09 Essay,
Presentation
Knowledge
M_W001 Zna miejsce kultury technicznej w społeczeństwie TR2A_W01 Participation in a discussion
M_W002 Zna przyczyny i przebieg rewolucji przemysłowej w Europie i Ameryce oraz na ziemiach polskich TR2A_W01 Essay
M_W003 Zna najważniejsze wynalazki i ich znaczenie dla cywilizacji oraz wybitnych wynalazców TR2A_W01 Essay
M_W004 Zna przykłady wykorzystania zasobów kultury technicznej w turystyce TR2A_W01 Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie powiązać zjawiska kultury technicznej z rozwojem społeczeństw - - - - + - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać zabytki kultury technicznej jako atrakcje turystyczne - - - - + - - - - - -
M_U003 Umie przedstawić wyniki własnej pracy w formie eseju i prezentacji - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna miejsce kultury technicznej w społeczeństwie - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna przyczyny i przebieg rewolucji przemysłowej w Europie i Ameryce oraz na ziemiach polskich - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze wynalazki i ich znaczenie dla cywilizacji oraz wybitnych wynalazców - - - - + - - - - - -
M_W004 Zna przykłady wykorzystania zasobów kultury technicznej w turystyce - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium (30 godz.). Ich celem jest zaznajomienie studenta z kulturą techniczną jako zjawiskiem kulturowym i społecznym, z historią i znaczeniem najważniejszych wynalazków doby rewolucji przemysłowej dla cywilizacji i rozwoju człowieka. Ponadto student nabywa umiejętności wykorzystania zasobów kultury technicznej w turystyce.
Student zobowiązany jest do aktywnego udziału w dyskusji oraz do przygotowania eseju (4-5 stron) na wybrany temat związany np. z wynalazkami i ich znaczeniem dla cywilizacji, zabytkami kultury technicznej i wybitnymi wynalazcami. Ponadto przygotowuje prezentację na temat wykorzystania zabytków kultury technicznej w turystyce.

Program przedmiotu:
-Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, kultura techniczna a społeczeństwo (2 godz.)
-Rewolucja przemysłowa w Anglii (6 godz.)
-Rewolucja przemysłowa wEuropie i Ameryce (2 godz.)
-Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich (4 godz.)
-Najważniejsze wynalazki i wynalazcy (8 godz.)
-Zabytki kultury technicznej jako atrakcje turystyczne (8 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 30 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu techniki

Recommended literature and teaching resources:

J. Garreau, Radykalna ewolucja, Czy człowiek udoskonalony przez naukę i technikę będzie jeszcze człowiekiem? Warszawa 2005
A. Kłoskowska, Kultura masowa, krytyka i obrona, Warszawa 2006
D. Barney, Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2008
A. Huxley, Nowy, wspaniały świat, przeł. B. Baran, wyd. Muza, Warszawa 2009
M. Maciejewski, M. Sadowski, Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007
J. Stradowski, Czy kosmiczne eksperymenty miały jakikolwiek wpływ na nasze życie?, „ Focus Ekstra” nr 5, 2010
T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Mat. Konf. Katowice 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None