Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Natural aspects of medical tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-112-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie powiązać zjawiska przyrodnicze z walorami uzdrowiskowymi TR2A_U16, TR2A_U01 Participation in a discussion
M_U002 Umie ocenić walory przyrodnicze danego obszaru pod kątem ich przydatności dla funkcji uzdrowiskowych TR2A_U16, TR2A_U07, TR2A_K05, TR2A_U01, TR2A_K04 Essay
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zjawiska przyrodnicze wpływające na walory uzdrowiskowe TR2A_W01, TR2A_W02 Participation in a discussion
M_W002 Zna podstawowe walory uzdrowiskowe TR2A_W04, TR2A_W02 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie powiązać zjawiska przyrodnicze z walorami uzdrowiskowymi + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie ocenić walory przyrodnicze danego obszaru pod kątem ich przydatności dla funkcji uzdrowiskowych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zjawiska przyrodnicze wpływające na walory uzdrowiskowe + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe walory uzdrowiskowe + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in lectures 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie uzyskanej z eseju. Może zostać podwyższona w przypadku wyjątkowej aktywności studenta w czasie dyskusji

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza przyrodnicza z zakresu nauk o Ziemi i środowisku naturalnym
Podstawowa wiedza dotycząca walorów uzdrowiskowych

Recommended literature and teaching resources:

Boruszczak M. (red.), 2010, Turystyka zdrowotna, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk,
Gonda-Soroczyńska E., 2011, Kondycja środowiska przyrodniczego w rozwoju miejscowości
uzdrowiskowej na przykładzie Szczawna-Zdroju, Biblioteka Regionalisty, nr 11
Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk
polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, PAN, Warszawa
Lewandowska A., 2007, Turystyka uzdrowiskowa, Uniwersytet Szczecinski, Szczecin,
Łazarek M., Łazarek R., 2007, Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin
Różycki P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce. Proksenia, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None