Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-304-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zebrać odpowiednią literaturę dotyczącą problematyki pracy dyplomowej TR2A_U07 Diploma thesis
M_U002 Rozumie i potrafi zastosować i przeprowadzić odpowiednią metodykę badań TR2A_W01, TR2A_U07 Diploma thesis
M_U003 Umie przeprowadzić badania terenowe i potrafi zebrać właściwy materiał dokumentacyjny do tematu i problemu pracy TR2A_U07 Diploma thesis
M_U004 Potrafi przygotować prezentację multimedialną prezentującą wyniki pracy TR2A_U09 Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zebrać odpowiednią literaturę dotyczącą problematyki pracy dyplomowej - - - - - - + - - - -
M_U002 Rozumie i potrafi zastosować i przeprowadzić odpowiednią metodykę badań - - - - - - + - - - -
M_U003 Umie przeprowadzić badania terenowe i potrafi zebrać właściwy materiał dokumentacyjny do tematu i problemu pracy - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi przygotować prezentację multimedialną prezentującą wyniki pracy - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

1. Studium literaturowe dotyczące tematyki i problemu pracy.
2. Dobór metodyki badań zmierzającej do rozwiązania problemu pracy
3. Zebranie materiału dokumentacyjnego do przygotowanej pracy: wykonanie opisów, analiz, dokumentacji ilustracyjnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena prezentacji pracy i dyskusji wyników

Prerequisites and additional requirements:

zaliczony III semestr studiów

Recommended literature and teaching resources:

literatura właściwa dla danego tematu pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None