Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Caves of the World
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-307-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Poznanie najciekawszych jaskiń/systemów jaskiniowych w Polsce i na Świecie. Ocena ich wartości merytorycznej, atrakcyjności turystycznej, uprzystępnienia turystycznego i sposobu wypromowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wymienić cechy jaskiń TR2A_U01 Test
M_U002 Potrafi określić znaczenie jaskiń dla człowieka oraz zagrożenia TR2A_U10, TR2A_U01 Test
M_U003 Potrafi wymienić najbardziej wyjątkowe (spektakularne) jaskinie świata TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna pojęcia z zakresu typologii i genezy jaskiń TR2A_W01 Test
M_W002 Zna rekordy jaskiniowe TR2A_W01 Test
M_W003 Posiada wiedzę o występowaniu i rodzajach jaskiń w Polsce TR2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wymienić cechy jaskiń + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić znaczenie jaskiń dla człowieka oraz zagrożenia + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wymienić najbardziej wyjątkowe (spektakularne) jaskinie świata + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna pojęcia z zakresu typologii i genezy jaskiń + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna rekordy jaskiniowe + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o występowaniu i rodzajach jaskiń w Polsce + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Typologia, geneza i rozwój jaskiń (4 h).

2. Rekordy jaskiniowe (2 h)

3. Formy krasu podziemnego (2 h).

4. Historyczne znaczenie jaskiń (4 h).

5. Znaczenie jaskiń dla człowieka (4 h)

6. Eksploracja jaskiń. Speleologia. Alpinizm podziemny. Turystyka jaskiniowa (2 h)

7. Adaptacja jaskiń. (2 h)

8. Jaskinie w Polsce. (6 h)

9. Wybrane jaskinie świata. (8 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena testu z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw geografii i geologii

Recommended literature and teaching resources:

Burger P., 2006. Cave exploring. The Definitive Guide to Caving Technique, Safety, Gear, and Trip Leadership. Falcon Books, San Ramon, USA

Culver D.C., White W.B. 2005. Encyclopedia of caves. Elsevier

Gillieson D., 1996. Caves. Processes, development, management. Blackwell, UK

Kras i speleologia, 1977 – . Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Materiały Sympozjum Speleologicznego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, IOP, Kraków

Palmer A.N., 2007. Cave geology. Cave books.

Rudnicki J., 1959. Problematyka geologiczna jaskiń tatrzańskich

Sparrow A., 2009. Complete caving manual. Crowood press

Waltham T., 2008. Great caves of the world. Natural History Museum.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bębenek S. 2012. [w:] Słomka T. et al., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej, Kraków.

Additional information:

Formą zaliczenia przedmiotu jest końcowy test z wykładów. Terminy testów obejmują 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe. Terminy wszystkich testów są wspólne dla całego rocznika.