Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spa resorts in the world
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-308-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Module summary

Znajomość rozwoju historycznego uzdrowisk na świecie wraz z przykładami jego przebiegu w konkretnych państwach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi umiejętnie analizować sytuację i wyciągać wnioski w zakresie rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie. TR2A_U16, TR2A_K03, TR2A_K08, TR2A_U01 Test
Skills
M_U001 Umie określić uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie TR2A_W10, TR2A_W09, TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna przykłady uzdrowisk w Polsce i na świecie TR2A_W01, TR2A_W09 Test
M_W002 Zna historię rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie TR2A_W01, TR2A_W09 Test
M_W003 Zna i rozumie różnice między uzdrowiskami w Polsce i na świecie TR2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi umiejętnie analizować sytuację i wyciągać wnioski w zakresie rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie określić uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna przykłady uzdrowisk w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historię rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie różnice między uzdrowiskami w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Historia rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie (10h),
2.Tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie (5 h),
3.Nowe trendy w zagospodarowaniu uzdrowisk w Polsce i na świecie (5 h),
4.Przykłady polskich, europejskich i światowych uzdrowisk (8 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy geografii i geologii

Recommended literature and teaching resources:

Łazarek M., Łazarek R., 2007, Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wyższa
Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin.
D’Angelo J. M., 2010, Spa Business Strategies. A Plan for Success, Cengage Learning, Milady.
Szumowski W., 1994, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Sanmedia, Warszawa.
Smith M., Puczkó L., 2009, Health and wellness tourism, Elsevier, Hungary 2009.
Crebbin-Bailey J., Hacup J, Harrington J., 2005, The Spa Book.:The Official Quide to Spa Therapy, Cengage Learning EMEA, UK.
Scott J., Harrison A., 2006, SPA. The Official Guide to Spa Therapy at Levels 2 and 3, Thomson Learning, London.
Cooper P. E., Cooper M., 2009, Health and wellness tourism. Spas and Hot Springs, Channel View Publications, Great Britain.
Brzeziński T. 1988, Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1988.
Kępińska B., Łowczowska A., 2002, Wody geotermalne w lecznictwie, rekreacji i turystyce, Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
Cohen M., Bodeker G., 2009 Understanding the Global Spa Industry: Spa Management, Elsevier, Great Britain.
Sallmann N., 2010, Megatrend wellness & SPA dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku, Wyd. Polska Akademia Gościnności, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wyd.Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006 (166 stron) ISBN 83-233-2099-3.
D. Dryglas, The Health Resort Value Chain, w: Entrepreneurship in Tourism and Sport
Business, red. M. Bednarczyk, Wyd. Fundacja dla UJ, Kraków 2008, ISBN 978-83-60993-44-6, s.
75-80.
D. Dryglas, Turystyka spa i wellness jako przykład innowacyjnego kierunku rozwoju uzdrowisk polskich, w: Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2009, ISBN 978-83-60200-70-4, s. 260-269.
D. Dryglas, Rola spa i wellness w kształtowaniu wizerunku nowoczesnego uzdrowiska, w: Jedziemy do wód w…, Biuletyn Informacyjny nr 3-4 Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP red. J. Golba, I. Drozd, Krynica-Zdrój 2012, ISSN 1427-0900, s. 65-77.
D. Dryglas, Spa and wellness tourism as a spatially determined product of health resorts in Poland, Current Issues of Tourism Research Vol. 2, STS Science Centre, London 2012.

Additional information:

odpowiedzialny za moduł: dr D. Dryglas
prowadzący zajęcia: dr D. Dryglas
Są trzy terminy zaliczenia kolokwium.