Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The space in modern and contemporary culture
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-312-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować różne modele zamieszkiwania TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Wie i rozumie że przestrzeń jest wyrazem kultury TR2A_W02, TR2A_W01 Test
M_W002 Zna historie architektury i kultury XX wieku TR2A_W02, TR2A_W01 Test
M_W003 Zna i rozumie aspekty modernizmu i postmodernizmu w architekturze TR2A_W01 Test
M_W004 Zna i rozumie kłopoty współczesnej architektury w odniesieniu do technologii, ideologii i ekologii TR2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować różne modele zamieszkiwania + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie i rozumie że przestrzeń jest wyrazem kultury + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historie architektury i kultury XX wieku + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie aspekty modernizmu i postmodernizmu w architekturze + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie kłopoty współczesnej architektury w odniesieniu do technologii, ideologii i ekologii + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

- co to jest przestrzeń, co to jest architektura
- proksemika czyli o tym jak ważna jest przestrzeń
- przestrzenie percepcji, architektura zmysłów
- różne modele zamieszkiwania
- tożsamość w przestrzeni: styl narodowy, wernakularyzm, krytyczny regionalizm
- komunikat władzy – architektura totalitaryzmów
- nie-miejsca i miedzy-przestrzenie
- modernistyczny przewrót i j ego konsekwencje
- postmodernistyczna krytyka modernistycznej koncepcji
- miasta-ogród a nasze przedmieścia – kłopoty współczesnej urbanistyki
- architektura organiczna, biomorfizm i ekoarchitektura
- technika w przestrzenie, technologia w przestrzeni
- przyszłość architektury

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Forma zaliczenia (do wyboru):
- prezentacja (samodzielna lub w zespole dwuosobowym) wybranego problemu (na podstawie literatury dodatkowej)
- 5-stronicowy esej (znormalizowana strona po 1800 znaków ze spacjami) na wybrany temat związany z problematyką kursu.
- kolokwium zaliczeniowe – wymagana znajomość tematyki kursu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
Hall E. T. Ukryty wymiar, Warszawa 2001, s. 145-188

Marc Augé, Architektura jako iluzja i aluzja, w: Co to jest architektura? Antologia tekstów, t. 2, red. Adam Budak, Kraków 2008, s. 261-269

Zumthor P. Myślenie architekturą, Kraków: Karakter 2010, s. 7-27

Rybczyński W. Dom. Krótka historia idei, Gdańsk 1996

Steen Eiler Rassmussen, Odczuwanie architektury, Warszawa 1999, s. 9-34

David Crowley, Polska odnaleziona w Tatrach – regionalne, narodowe i międzynarodowe cechy stylu zakopiańskiego, w: Sztuka około 1900, MCK: Kraków 1997, s. 195-203

Krzysztof Nawratek, Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji, Kraków 2005, s. 11-23, 52-80

Marc Augé, Nie-miejsca, Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010, s.

Charles Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987, s. 36-55

Wolfgang Welsch, Przestrzenie dla ludzi, w: Co to jest architektura? Antologia tekstów, red. Adam Budak, Bunkier Sztuki: Kraków 2002, s. 160-195

Leo Krier, Architektura – wybór czy przeznaczenie, Arkady: Warszawa 2001, s. 85-119

Colin Fournier, „Igrając z ogniem”. Biomorficzny paradygmat, w: Co to jest architektura? Antologia tekstów, t. 2, red. Adam Budak, Manggha: Kraków 2008, s. 381-409

Ewa Rewers, , Techno-wzniosłość, architektura i filozoficzne celebrowanie technologii, w: Co to jest architektura? Antologia tekstów, red. Adam Budak, Bunkier Sztuki: Kraków 2002, s. 118-141

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None