Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
World coastlines
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-314-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Zna i potrafi scharakteryzować typy wybrzeży TR2A_U01, TR2A_W01 Test
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży Polski TR2A_U10 Test
M_U003 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży Europy TR2A_U10 Test
M_U004 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży różnych części świata TR2A_U10 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z wybrzeżami morskimi TR2A_W01 Test
M_W002 Rozumie procesy kształtujące wybrzeże morskie TR2A_U01, TR2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Zna i potrafi scharakteryzować typy wybrzeży + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży Polski + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży Europy + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży różnych części świata + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z wybrzeżami morskimi + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie procesy kształtujące wybrzeże morskie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicja i pojęcie związane z wybrzeżem morskim. Procesy kształtujące wybrzeża morskie (2 h).
2. Klasyfikacje i typy wybrzeży morskich – charakterystyka (4 h).
3. Możliwości wykorzystania różnorodnych typów wybrzeży w turystyce (1 h).
4. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeża polskiego (3 h)
5. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży wybranych krajów na kontynencie europejskim (4 h)
6. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży wybranych krajów na kontynencie azjatyckim (3 h)
7. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży wybranych krajów na kontynencie afrykańskim (2 h)
8. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży na kontynencie australijskim (2 h)
9. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży poszczególnych krajów na kontynencie Ameryki Pn (2 h)
10. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży wybranych krajów na kontynencie Ameryki Pd (3 h)
11. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży Ameryki Środkowej (2 h)
12. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży Oceanii (2 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 17 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena testu z wykładu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geografii fizycznej Polski i świata oraz geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

Duxbury A.C., Duxbury, A.B., Sverdrup K.A. 2002. Oceany świata. PWN, Warszawa
Makowski J. 2006. Geografia fizyczna świata. PWN Warszawa
Mityk J. 1979. Geografia fizyczna części świata. PWN Warszawa
Radomski A., Gasiński M.A. 2006. Elementy oceanologii. Wprowadzenie do środowisk morskich. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Tablice geograficzne. 2001. Wydawnictwo Adamantan, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None