Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historia lecznictwa uzdrowiskowego
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-316-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Docenia rolę nauk historycznych w turystyce oraz szanuje dziedzictwo uzdrowisk TR2A_K09 Oral answer
Skills
M_U001 Potrafi dokonać analizy uwarunkowań rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego TR2A_U07, TR2A_U01 Test
M_U002 Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym metodami badawczymi z zakresu nauk historycznych TR2A_U07, TR2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Rozumie relacje pomiędzy przeszłością a teraźniejszymi trendami w lecznictwie uzdrowiskowym TR2A_W09 Test
M_W002 Zna podstawową terminologię z zakresu historii lecznictwa w uzdrowiskach TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W09 Test
M_W003 Zna najważniejsze fakty historyczne związane z rozwojem uzdrowisk TR2A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Docenia rolę nauk historycznych w turystyce oraz szanuje dziedzictwo uzdrowisk + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać analizy uwarunkowań rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym metodami badawczymi z zakresu nauk historycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie relacje pomiędzy przeszłością a teraźniejszymi trendami w lecznictwie uzdrowiskowym + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową terminologię z zakresu historii lecznictwa w uzdrowiskach + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze fakty historyczne związane z rozwojem uzdrowisk + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Różne aspekty historii lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce i na świecie, zjawiska i fakty charakterystyczne dla danego okresu historycznego, wpływ historycznych uzdrowisk na współczesność, historia rozwoju uzdrowisk.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium jest ocena końcową

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Lewan M. 2004. Zarys dziejów turystyki w Polsce. Proksenia
Płonka-Syroka B,, Kaźmierczak A. (red.) 2012. Historia kultury uzdrowiskowej w Europie. Arboretum
Ponikowska I. 1995. Medycyna uzdrowiskowa w zarysie. Warszawa.
Szromek A. 2011. Działalność turystyczno-lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Proksenia
Uzdrowiska polskie (reprint z 1936 roku), praca zbiorowa. Wydawnictwo: Księży Młyn

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None