General information:
Name:
Autoprezentacja i komunikacja
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-404-TU-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę w procesach komunikacji oraz budowania własnego wizerunku, która jest zgodna z ich ideą. Activity during classes
M_K002 Student umie nawiązać współpracę w grupie i podjąć sprawna komunikacje w jej obrębie. Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi usuwać bariery w komunikowaniu w celu usprawniania komunikacji w różnych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. Activity during classes
M_U002 Student potrafi sprawnie się komunikować w różnych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. Test
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz społecznym. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę w procesach komunikacji oraz budowania własnego wizerunku, która jest zgodna z ich ideą. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student umie nawiązać współpracę w grupie i podjąć sprawna komunikacje w jej obrębie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi usuwać bariery w komunikowaniu w celu usprawniania komunikacji w różnych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sprawnie się komunikować w różnych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz społecznym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Istota komunikowania, poziomy komunikowania, typy komunikowania. Komunikowanie informacyjne i perswazyjne
Dystans przestrzenny, język ciała i inne pozawerbalne czynniki wpływające na w komunikowaniu pozawerbalnym
Autoprezentacja, jak sobie radzić z tremą.
Efektywne słuchanie drugiej osoby
Asertywność – jak ją wypracować
Kłótnie i spory – jak sobie z nimi radzić
Negocjowanie konfliktów interpersonalnych
Płeć i komunikacja – jak zrozumieć osoby płci przeciwnej
Trudne sytuacje – komunikowanie o nich, rozmawianie w sytuacjach traumatycznych
Manipulacje jako typ komunikowania perswazyjnego – typy manipulacji i sposoby radzenia sobie z nią

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów i zadanego podręcznika.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

M. Davis, K. Paleg, P. Fanning. 2007. Jak usprawnić komunikatywność. Gliwice.
Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne: program profilaktyczny dla młodzieży: ćwiczenia grupowe. 2004. Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej.
Nęcki Zbigniew. 1996. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Thomson Peter. 1998. Sposoby komunikacji interpersonalnej: spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces. Poznań: Wydaw. „Zysk i S-ka”.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None