Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management of EU projects
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-2-406-TU-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Spa Tourism
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia skutecznego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej TR2A_K03, TR2A_K08, TR2A_K04 Test
Skills
M_U001 Potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie wybranego projektu z zakresu turystyki TR2A_U16, TR2A_U07, TR2A_U14, TR2A_U05 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Zna zasady, formy i metody ubiegania się o środki Unii Europejskiej TR2A_W12, TR2A_W15, TR2A_W11 Test
M_W002 Zna mechanizmy przygotowania i realizacji projektów europejskich TR2A_W12, TR2A_W15, TR2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia skutecznego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie wybranego projektu z zakresu turystyki + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady, formy i metody ubiegania się o środki Unii Europejskiej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna mechanizmy przygotowania i realizacji projektów europejskich + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

- fundusze strukturalne Unii Europejskiej
- prawne aspekty zarządzania projektami unijnymi
- pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy europejskich
- zakres dostępności środków Unijnych dla Polski
- metodyka tworzenia harmonogramu, budżetu, dokumentacji projektów
- zagrożenia związane z realizacja projektów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None