Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk przyrodniczych.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

25

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk przyrodniczych, Nauk społecznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Bachelor of Science
Duration of degree programme (No. of semesters):
six
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
180
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

-

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

10

Control semesters:
fourth
Requirements for semester registration:

Zaliczony semestr poprzedni.

Individual degree programmes:

Możliwe po zaliczonym trzecim semestrze ze średnią powyżej 4,75 (z trzech semestrów). Szczegółowe warunki kwalifikacji reguluje §9 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Rules of determining the final grade:

ocena końcowa = (0,7 X średnia uzyskana w okresie studiów) + (0,1 X ocena końcowa projektu licencjackiego) + (0,2 X ocena egzaminu licencjackiego)

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH

Additional information:

-