Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
History of World and Polish Art
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-104-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki dla potrzeb turystyki TR1A_U02 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki TR1A_W01 Presentation
M_W002 Zna i rozumie procesy kształtowania się historycznych form artystycznych TR1A_W01, TR1A_W16 Presentation
M_W003 Zna chronologię głównych epok artystycznych w historii sztuki europejskiej TR1A_W01 Presentation
M_W004 Zna reprezentacyjne dla głównych epok artystycznych dzieła sztuki i wybitnych artystów TR1A_W01 Presentation
M_W005 Zna i rozumie pojęcie stylu w podstawowym zakresie TR1A_W01 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki dla potrzeb turystyki + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie procesy kształtowania się historycznych form artystycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna chronologię głównych epok artystycznych w historii sztuki europejskiej + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna reprezentacyjne dla głównych epok artystycznych dzieła sztuki i wybitnych artystów + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie pojęcie stylu w podstawowym zakresie + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Chronologia epok artystycznych (4 g.)
2. Sztuka antyczna (4 g.):
- sztuka Egiptu,
- sztuka minojska,
- sztuka grecka:
a. okres archaiczny,
b. okres klasyczny,
c. okres poklasyczny;
d. okres hellenistyczny.
– sztuka rzymska;
2. Sztuka wczesnochrześcijańska (1 g.);
3. sztuka średniowieczna (3 g):
- sztuka karolińska,
- sztuka romańska;
- sztuka gotycka.
4. Sztuka renesansu i manieryzmu (4 g.).
5. Sztuka baroku i rokoka (4 g.).
6. Neoklasycyzm (1 g.).
7. Sztuka XIX wieku (4 g.):
- architektura;
- główne kierunki w malarstwie XIX wieku.
8. Sztuka abstrakcyjna i jej odmiany (2 g.).
9. Sztuka XX wieku (3 g.).

Auditorium classes:

1. Chronologia epok artystycznych (4 g.)
2. Sztuka antyczna (4 g.):
- sztuka Egiptu,
- sztuka minojska,
- sztuka grecka:
a. okres archaiczny,
b. okres klasyczny,
c. okres poklasyczny;
d. okres hellenistyczny.
– sztuka rzymska;
2. Sztuka wczesnochrześcijańska (1 g.);
3. sztuka średniowieczna (3 g):
- sztuka karolińska,
- sztuka romańska;
- sztuka gotycka.
4. Sztuka renesansu i manieryzmu (4 g.).
5. Sztuka baroku i rokoka (4 g.).
6. Neoklasycyzm (1 g.).
7. Sztuka XIX wieku (4 g.):
- architektura;
- główne kierunki w malarstwie XIX wieku.
8. Sztuka abstrakcyjna i jej odmiany (2 g.).
9. Sztuka XX wieku (3 g.).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna znajomość historii cywilizacji europejskich i podstawowych pojęć artystycznych.

Recommended literature and teaching resources:

- J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Historia sztuki. Malarstwo – rzeźba – architektura, Warszawa 1998 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) – przekład z języka francuskiego J. Dębicki: J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Histoire de l`art. Architecture, sculpture et peinture, wydane przez Hachette Livre, Paris 1995 (książka dostępna także w języku niemieckim, włoskim, czeskim, słowackim, słoweńskim, węgierskim).
- J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987.
- N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976.
- M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, T. 3: Wiek XIX i XX, Warszawa 1988.
- Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1997(i następne wydania).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None