Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Psychology
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-106-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Augustynek Andrzej (aaugust@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Augustynek Andrzej (aaugust@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role TR1A_K01 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Zna i umie rozwiązywać trudne sytuacje występujące w kontaktach z klientem TR1A_U04, TR1A_K08 Presentation
M_U002 Zapoznał się z zasadami pierwszego kontaktu z klientem TR1A_U04 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe treści z zakresu psychologii człowieka współczesnego TR1A_W16 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna i umie rozwiązywać trudne sytuacje występujące w kontaktach z klientem + + - - - - - - - - -
M_U002 Zapoznał się z zasadami pierwszego kontaktu z klientem + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe treści z zakresu psychologii człowieka współczesnego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Biologiczne podstawy psychiki. Umysł a mózg. Biologia pamięci i emocji. Co dziedziczymy a co nabywamy? Komputer i mózg. – 2
2. Tworzenie się doświadczenia indywidualnego. Pamięć i uczenie się. Przypominanie. Czynniki warunkujące skuteczność pamięci – 2
3. Inteligencja i jej rodzaje (ogólna, emocjonalna, społeczna, sztuczna). Zdolności ogólne i specyficzne – 2
4. Emocje i Motywacja. Potrzeby. Popędy. Agresja. Teorie motywacji. – 2.
5. Stres i radzenie sobie z nim.- 2
6. Psychologiczne aspekty kształtowania postaw (mechanizmy wpływu społecznego: perswazja, manipulacja i obrona przed manipulacją.– 2
7. Konflikt, negocjacje i mediacje – 2
8. Osobowość: definicje, jej wymiary i struktura.

Auditorium classes:

1. Przygotowanie prawidłowych dokumentów aplikacyjnych przy poszukiwaniu pracy (życiorys, list motywacyjny, rekomendacje, dokumentacja osiągnięć) – 4
2. Badania testami psychologicznymi źródłem wiedzy o cechach osobowości – 4
3. Negocjacje, KONTAKT Z KLIENTEM, sytuacje trudne
Formowanie i funkcjonowanie małych grup społecznych – 3
4. Komunikacja interpersonalna – 4

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 20 h
Participation in auditorium classes 14 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia oceny ćwiczeń i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach

Recommended literature and teaching resources:

1. Rathus S. Psychologia Współczesna Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2004 rozdział 1,2,3,6,7,8,10,12,17
2. Augustynek, A. Wstęp do Psychologii Difin 2010
3. Zimbardo P, Ruch F Psychologia i Życie PWN 1997.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A. Augustynek, Wstęp do Psychologii Difin 2010
2. Augustynek A. Sugestia, manipulacja, hipnoza. Difin Warszawa 2009
3. Augustynek A. Psychopatologia człowieka dorosłego Difin Warszawa 2015.

Additional information:

None