Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Branded tourist products
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-209-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi identyfikować markowe produkty turystyczne i odróżniać je od innych produktów turystycznych TR1A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje z zakresu markowych produktów turystycznych TR1A_W06, TR1A_W02 Test
M_W002 Zna i rozumie proces budowy markowych produktów turystycznych TR1A_W06, TR1A_W02 Test
M_W003 Zna najważniejsze przykłady markowych produktów turystycznych w Polsce i na świecie TR1A_W06, TR1A_W02 Test
M_W004 Zna i rozumie znaczenie markowych produktów turystycznych dla promocji kraju TR1A_W06, TR1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi identyfikować markowe produkty turystyczne i odróżniać je od innych produktów turystycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje z zakresu markowych produktów turystycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie proces budowy markowych produktów turystycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze przykłady markowych produktów turystycznych w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie znaczenie markowych produktów turystycznych dla promocji kraju + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcia, podział i rodzaje markowych produktów turystycznych.
2. Proces budowy marki produktu turystycznego.
3. Znaczenie markowych produktów turystycznych dla promocji kraju.
4. Strategia rozwoju markowych produktów turystycznych w Polsce.
5. Przykłady markowych produktów turystycznych w Polsce i na świecie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw marketingu w turystyce

Recommended literature and teaching resources:

Altkorn J., 1999, Strategie marki w marketingu międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Kotler Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań
Markowe produkty turystyczne, 2004, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
Mruk H., Rutkowski I.P., 1999, Strategia produktu, PWE, Warszawa
Szczepanowski A.E., 2012, Markowe produkty turystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None