Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Active tourism
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-303-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Academic teachers:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i samodzielnie poszerzać wiedzę na jego temat TR1A_K06 Examination
Skills
M_U001 Potrafi projektować i organizować imprezy turystyki kwalifikowanej TR1A_U10 Participation in a discussion
M_U002 Potrafi łączyć w pakiecie formy turystyki aktywnej z innymi rodzajami turystyki TR1A_U02, TR1A_U03 Examination
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z rodzajami turystyki kwalifikowanej TR1A_W07, TR1A_W02 Test
M_W002 Zna podstawowe rodzaje turystyki kwalifikowanej TR1A_W07 Participation in a discussion
M_W003 Potrafi zachować zasady bezpieczeństwa w turystyce kwalifikowanej TR1A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i samodzielnie poszerzać wiedzę na jego temat + - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 Potrafi projektować i organizować imprezy turystyki kwalifikowanej - - - - - - + + - - -
M_U002 Potrafi łączyć w pakiecie formy turystyki aktywnej z innymi rodzajami turystyki + - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z rodzajami turystyki kwalifikowanej - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna podstawowe rodzaje turystyki kwalifikowanej - - - - - - + - - - -
M_W003 Potrafi zachować zasady bezpieczeństwa w turystyce kwalifikowanej - - - - - - + + - - -
Module content
Lectures:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki kwalifikowanej. Problematyka terminologiczna. Proces krystalizowania się poglądów dotyczących turystyki kwalifikowanej. Bezpieczeństwo turystyce kwalifikowanej. Przegląd definicji krajowych i zagranicznych. Związki z polityką produktu turystycznego w Polsce. Walory w turystyce specjalistycznej. Turystyka kwalifikowana w Polsce. Rodzaje turystyki kwalifikowanej w Polsce. Etapy organizowania imprez w turystyce kwalifikowanej. Programowanie imprez w turystyce kwalifikowanej. Kalkulacja imprez w turystyce kwalifikowanej. Nowoczesne formy turystyki kwalifikowanej. Współpraca instytucji i regionów na polu turystyki kwalifikowanej. Branża firm i jednostek zajmujących się turystyką kwalifikowaną. Turystyka kwalifikowana piesza, nizinna i górska. Turystyka rowerowa. Trekking – rodzaje trekkingu. Turystyka ekologiczna. Turystyka wodna i jej formy. Specjalistyczne formy powietrzne. Łowiectwo, wędkarstwo. Metodyka prowadzenia imprez. Turystyka speleologiczna. Nowatorskie formy turystyki kwalifikowanej. Zasady bezpieczeństwa. Turystyka narciarska i inne formy zimowe. Turystyka egzotyczna i ekstremalna. Przygotowanie imprezy i obór trasy.

Practical classes:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki kwalifikowanej. Problematyka terminologiczna. Proces krystalizowania się poglądów dotyczących turystyki kwalifikowanej. Bezpieczeństwo turystyce kwalifikowanej. Przegląd definicji krajowych i zagranicznych. Związki z polityką produktu turystycznego w Polsce. Walory w turystyce specjalistycznej. Turystyka kwalifikowana w Polsce. Rodzaje turystyki kwalifikowanej w Polsce. Etapy organizowania imprez w turystyce kwalifikowanej. Programowanie imprez w turystyce kwalifikowanej. Kalkulacja imprez w turystyce kwalifikowanej. Nowoczesne formy turystyki kwalifikowanej. Współpraca instytucji i regionów na polu turystyki kwalifikowanej. Branża firm i jednostek zajmujących się turystyką kwalifikowaną. Turystyka kwalifikowana piesza, nizinna i górska. Turystyka rowerowa. Trekking – rodzaje trekkingu. Turystyka ekologiczna. Turystyka wodna i jej formy. Specjalistyczne formy powietrzne. Łowiectwo, wędkarstwo. Metodyka prowadzenia imprez. Turystyka speleologiczna. Nowatorskie formy turystyki kwalifikowanej. Zasady bezpieczeństwa. Turystyka narciarska i inne formy zimowe. Turystyka egzotyczna i ekstremalna. Przygotowanie imprezy i obór trasy.

Fieldwork classes:

Metodyka prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej w terenie ze szczególnym uwzględnieniem turystyki górskiej i trekkingu. Zasady bezpieczeństwa w turystyce kwalifikowanej podczas zajęć w terenie. Etapy organizowania i prowadzenia imprez turystycznych w terenie górskim i wyżynnym. Zasady programowania imprez turystyki kwalifikowanej podczas zajęć w terenie. Elementy ekologii w czasie zajęć terenowych. Nowatorskie formy turystyki kwalifikowanej oraz zagospodarowania czasu wolnego w turystyce kwalifikowanej.

Zajęcia w terenie dla każdej z grup dziekańskich będą się odbywały w ciągu dwóch dni z noclegiem w terenie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 14 h
Participation in fieldworks 14 h
Preparation for classes 50 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza ogólna zdobyta na poziomie szkoły średniej oraz znajomość teoretycznych podstaw turystyki

Recommended literature and teaching resources:

Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków, 2009
Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Almamer, Warszawa, 2009
Łobożewicz T., Turystyka kwalifikowana, Kraj, Warszawa, 1983
Andrejuk A., Turystyka aktywna, rekreacyjna, specjalistyczna, warszawa, 1998
Gajewski J., Vademecum turysty pieszego, Kraj, Warszawa, 1984

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None