Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Obsługa ruchu turystycznego
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-304-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole i z grupą turystów TR1A_K08, TR1A_K01 Examination
Skills
M_U001 Posiada umiejętność obsługi ruchu turystycznego w różnych jego formach TR1A_U10 Participation in a discussion
M_U002 Potrafi organizować imprezy turystyczne dla różnych segmentów klientów TR1A_U10 Participation in a discussion
M_U003 Posiada umiejętność pilotowania wycieczek oraz udzielania informacji TR1A_U10 Examination
M_U004 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do realizacji wycieczek i pracy w biurze turystycznym TR1A_U12 Examination
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady obsługi ruchu turystycznego TR1A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole i z grupą turystów + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność obsługi ruchu turystycznego w różnych jego formach - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi organizować imprezy turystyczne dla różnych segmentów klientów - + - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność pilotowania wycieczek oraz udzielania informacji + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do realizacji wycieczek i pracy w biurze turystycznym + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady obsługi ruchu turystycznego - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Kultura obsługi i etyka zawodu. Działalność i organizacja biur podróży. Baza noclegowa w turystyce. Baza gastronomiczna w turystyce. Transport w turystyce. pilotaż wycieczek. Przewodnictwo turystyczne. ubezpieczenia turystyczne. Umowy w turystyce. Organizacja imprez turystycznych. Obsługa podróżnicza. Sprzedaż imprezy turystycznej. Systemy rezerwacyjne w biurze podróży. Reklamacja imprezy turystycznej.

Auditorium classes:

Kultura obsługi i etyka zawodu. Działalność i organizacja biur podróży. Baza noclegowa w turystyce. Baza gastronomiczna w turystyce. Transport w turystyce. pilotaż wycieczek. Przewodnictwo turystyczne. ubezpieczenia turystyczne. Umowy w turystyce. Organizacja imprez turystycznych. Obsługa podróżnicza. Sprzedaż imprezy turystycznej. Systemy rezerwacyjne w biurze podróży. Reklamacja imprezy turystycznej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 126 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 30 h
Completion of a project 30 h
Participation in auditorium classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na ćwiczeniach i z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu turystyki zdobyta w trakcie studiów

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa
1. Kruczek Z. (red.) , Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków, 2011
2. Kruczek Z., Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków, 2011
3. Mayer B., (red.) Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006

Literatura uzupełniająca
1. Yale P., Działalność turoperatorska, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa, 2001
2. Brewczyńska-Sternal J., Kamzik M., Obsługa ruchu turystycznego. Ćwiczenia, Proksenia, Kraków, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None