Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mountains of the World
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-309-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w Europie TR1A_U01 Test results
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w różnych częściach świata TR1A_U01 Test results
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z górami i turystyką górską TR1A_W02 Test results
M_W002 Rozumie i potrafi objaśnić procesy prowadzące do powstawania gór TR1A_U01, TR1A_W02 Test results
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy gór TR1A_U01, TR1A_W02 Test results
M_W004 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w Polsce TR1A_U01, TR1A_W02 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w Europie + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w różnych częściach świata + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z górami i turystyką górską + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie i potrafi objaśnić procesy prowadzące do powstawania gór + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy gór + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w Polsce + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicja i pojęcie związane z górami. Procesy procesy prowadzące do powstawania i kształtowania gór (2 h).
2. Klasyfikacje i typy gór – charakterystyka (2 h).
3. Rola gór w historii ludzkości. (1 h)
4. Góry w turystyce (1 h).
5. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich Polski (3 h)
6. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich w Europie (Alpy, Pireneje, Góry Betyckie, Bałkany, Karpaty, Pindos) (5 h)
7. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich Azji (Himalaje, Kaukaz, Hindukusz, Góry Południowo chińskie, Ałtaj, Góry Czerskiego) (4 h)
8. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich Ameryki PN. (Góry Skaliste, Góry Kaskadowe, Appalachy, Sierra Madre ) (4 h)
9. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich Ameryki Pd. (Andy, Góry Arctowskiego) (4 h)
10. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich Afryki (Atlas, Góry Smocze, Ruwenzori, masywy wulkaniczne- Kilimandżaro Mt Kenia) (4 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia testu z wykładu.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geografii fizycznej Polski i świata, geologia ogólna w zakresie podstawowym

Recommended literature and teaching resources:

Slegl J. i zespól. 2002. Góry Europy. Wyd. Horyzont
Slegl J. i zespól. 2002. Góry Azji. Wyd. Horyzont
Radwański K., Szymczak M. (red.) 2006. Atlas Gór Polski
Makowski J., 2006. Geografia fizyczna świata. Wyd. PWN Warszawa
Mytnik J., 1979. Geografia fizyczna. Części świata. Wyd. PWN Warszawa
Praca zbiorowa (red, E. Olszewska) 1999. Geografia powszechna. Ziemia, Muza

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None