Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Volcanoes of the World
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-313-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych wulkanów z różnych części świata TR1A_U01 Test
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powstawanie produktów erupcji wulkanicznej TR1A_U01 Test
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wulkanów na terenie Europy TR1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z wulkanizmem TR1A_W02 Test
M_W002 Rozumie procesy kształtujące wulkany na Ziemi TR1A_W02 Test
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy wulkanów TR1A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych wulkanów z różnych części świata + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powstawanie produktów erupcji wulkanicznej + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wulkanów na terenie Europy + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z wulkanizmem + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie procesy kształtujące wulkany na Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy wulkanów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wulkany. Podstawowe pojęcia i definicje. Produkty wulkaniczne (2 h)
Powstawanie wulkanów, typy wulkanów i zagrożenia (2 h)
Czynne i nieczynne wulkany Europy i ich wykorzystanie turystyczne (4 h)
Czynne i nieczynne wulkany oraz zjawiska wulkaniczne na terenie Ameryki Południowej i ich wykorzystanie turystyczne (2 h)
Czynne i nieczynne wulkany oraz zjawiska wulkaniczne na terenie Ameryki Południowej i ich wykorzystanie turystyczne (2 h)
Czynne i nieczynne wulkany na terenie Afryki i ich wykorzystanie turystyczne (2 h)
Wulkany Hawajów i ich atrakcyjność turystyczna (1 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z testu z wykładu i zadanego tematycznie eseju

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość geografii fizycznej Polski i świata oraz geologii ogólnej

Recommended literature and teaching resources:

Edmaier B. Jung-Huttl A. 1997. Wulkany. Wydawnictwo Debit. Bielsko Biała
Gałaś A. 2010. Wybuchy wulkanów. Erupcja Eyafjool Islandia. Nauka dla ciekawych nr. 2. AGH im. St. Staszica w Krakowie
Maślankiewicz K., 1963. Wulkany, Warszawa
Maślankiewicz K., 1976. Wulkany i człowiek. WSiP, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Łodziński, M. (2010) „Geotouristic attractions of the Klyuchevskoy group volcanoes, North Kamchatka, Russia. Atrakcje geoturystyczne grupy wulkanów Kluczewskiej Sopki, północna Kamczatka, Rosja”. Geoturystyka, 1, (20), 51-63
2. Łodziński, M. (2011) „Geotouristic trail to the Mutnovsky and the Gorely volcanoes, South Kamchatka, Russia. Trasa geoturystyczna w rejonie wulkanów Mutnowski i Gorieły, Południowa Kamczatka, Rosja”. W: Słomka, T. (Red.) „Geotourism. A variety of aspects”, Wyd. AGH University of Science and Technology, International Association for Geotourism, Kraków, 151-161

Additional information:

Planuje się 3 terminy testu zaliczeniowego. Osoby mające więcej, niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach są zobowiązane do przygotowania prezentacji multimedialnej na wybrany temat dotyczący regionu wulkanicznego w Polsce lub na świecie