Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
World Biosphere Reserves
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-315-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych rezerwatów biosfery TR1A_K03, TR1A_K06 Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę ochrony obszarów ze względu na ich cenne walory TR1A_K06 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi wymienić rezerwaty biosfery objęte jednocześnie ochroną w ramach konwencji międzynarodowych TR1A_W08, TR1A_W04, TR1A_W01 Test results
M_U002 Potrafi wymienić i scharakteryzować niektóre rezerwaty biosfery na poszczególnych kontynentach TR1A_W01 Test results
Knowledge
M_W001 Zna cele tworzenia rezerwatów biosfery oraz podstawy prawne TR1A_W04, TR1A_W02 Test results
M_W002 Zna podstawowe pojęcia związane z rezerwatami biosfery TR1A_W08, TR1A_W02, TR1A_W01 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych rezerwatów biosfery + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ochrony obszarów ze względu na ich cenne walory + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wymienić rezerwaty biosfery objęte jednocześnie ochroną w ramach konwencji międzynarodowych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wymienić i scharakteryzować niektóre rezerwaty biosfery na poszczególnych kontynentach + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna cele tworzenia rezerwatów biosfery oraz podstawy prawne + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia związane z rezerwatami biosfery + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Rezerwat biosfery – podstawowe pojęcia, program UNESCO MAB (2h)
2. Rezerwaty biosfery w Polsce (4h)
3. Transgraniczne rezerwaty biosfery (4h)
4. Rezerwat biosfery w Afryce (2h)
5. Rezerwaty biosfery w Europie (6h)
6. Rezerwaty biosfery w Ameryce Północnej i Południowej (6h)
7. Rezerwaty biosfery w Azji (2h)
8. Rezerwaty biosfery chronione jednocześnie w ramach Ramsar Wetlands i World Heritage (4h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z testu

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku

Recommended literature and teaching resources:

www.unesco.org

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

zaliczenie testu – termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe