Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Highlights of touristic countries
Course of study:
2015/2016
Code:
BTR-1-401-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Tourism and Recreation
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Academic teachers:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi identyfikować elementy składowe wchodzące w skład krajoznawstwa TR1A_U01 Participation in a discussion
M_U002 Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji z zakresu krajoznawstwa TR1A_K02, TR1A_U07 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z krajoznawstwem TR1A_W02, TR1A_W01 Examination
M_W002 Ma ogólną wiedzę na temat walorów krajoznawczych TR1A_W01 Examination
M_W003 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę krajoznawczą do kreowania produktu turystycznego TR1A_U03 Examination
M_W004 Ma elementarną wiedzę o najnowszych tendencjach w ruchu krajoznawczym TR1A_W13 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi identyfikować elementy składowe wchodzące w skład krajoznawstwa + - - - - - + - - - -
M_U002 Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji z zakresu krajoznawstwa + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z krajoznawstwem + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma ogólną wiedzę na temat walorów krajoznawczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę krajoznawczą do kreowania produktu turystycznego + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma elementarną wiedzę o najnowszych tendencjach w ruchu krajoznawczym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcie krajoznawstwa i jego rola we współczesnym świecie. Krajoznawstwo jako wartość. Zarys rozwoju krajoznawstwa w Polsce. Krajoznawstwo źródłem tożsamości narodowej. Wybitne sylwetki i prekursorzy krajoznawstwa. Formy i kierunki działalności krajoznawczej. Metodyka krajoznawstwa.. Charakterystyka zasad i metod stosowanych w krajoznawstwie turystycznym. Metodyka organizowania i programowania krajoznawstwa turystycznego. Walory i atrakcje krajoznawcze na obszarze Polski i ich znaczenie dla turystyki. Interpretacja dziedzictwa. Metodyka prowadzenia imprez turystycznych z warsztatem krajoznawczym przewodnika i pilota wycieczek. Metodyk prowadzenia zajęć kulturalno rozrywkowych.

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 14 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen cząstkowych

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza ogólna z zakresu geografii Polski zdobyta na poziomie szkoły średniej i w toku studiów oraz ogólna wiedza z zakresu turystyki

Recommended literature and teaching resources:

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków, 2010
Bieńczyk G., Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 2003
Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków, 2010
Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków, 2010
Kruczek Z. (red.), Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None